Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Agenda 21 / Kaart

De kaart met duurzame middelen van Ukkel, voor iedereen praktisch!

Inhoud

1. Wat is een duurzaam middel?

2. Een handig sensibiliseringsmiddel om duurzame middelen te gebruiken!

3. Handleiding

4. Hoe kunt u meedoen?

5. Andere hulpmiddelen

Smartphone/tablet: scan de QR-code

Klik op de afbeelding om naar de kaart met duurzame middelen van de gemeente Ukkel te gaan (Deze kaart is momenteel nog niet vertaald naar het Nederlands).

Op initiatief van de Milieudienst

Een actie van de Milieudienst, in samenwerking met de cel GIS van de Wegendienst

Accès à la carte des ressources durables

Handleiding (PDF) - (Deze handleiding is momenteel nog niet vertaald naar het Nederlands)

Om deze kaart optimaal weer te geven, gebruikt u beter niet Internet Explorer (vaak werkt het dan niet).

Internet Explorer déconseilléMozilla FirefoxGoogle Chrome

Wat is een duurzaam middel?

Een middel wordt "duurzaam" genoemd als het gebaseerd is op de drie pijlers van de duurzame ontwikkeling: een verantwoorde economische ontwikkeling, rekening houden met de milieu-impact en maatschappelijke aspecten.

Een biomarkt is bijvoorbeeld een duurzaam middel omdat er voedingswaren aangeboden worden die geproduceerd zijn met respect voor het milieu, die de plaatselijke economie ondersteunen en die een band scheppen doordat ze tot onmoetingen leiden.

De middelen die op de kaart staan, zijn gekozen omdat ze bijdragen aan een duurzamere ontwikkeling van de gemeente Ukkel, zelfs als ze niet altijd op dezelfde manier en even strikt gebaseerd zijn op de drie pijlers van de duurzame ontwikkeling.

Middelen uit de categorie cultuur bijvoorbeeld maken onmoetingen mogelijk, leiden tot culturele uitwisselingen en contact tussen generaties, tot solidariteit. Middelen uit de categorie netheid zorgen ervoor dat onze leefomgeving erop vooruitgaat en ze beschermen het milieu.

De keuze voor middelen van "economische" aard

De beoordeling van het duurzame karakter van middelen zoals voedingswinkels of restaurants is gebaseerd op de aangeboden producten (lokaal, volgens de seizoenen, afkomstig uit biolandbouw) maar ook op basis van het aspect "buurtwinkel" (draagt bij tot een levendige wijk), kennis en verantwoord verbruik. De kaart bevat dus niet alle winkels of restaurants in Ukkel!

Daarom ook zijn supermarkten niet in de kaart opgenomen, ook al worden er vaak talrijke lokale producten aangeboden, naast producten uit de ecologische landbouw of uit de fair trade.

Een handig sensibiliseringsmiddel om duurzame middelen te gebruiken!

Het idee om een kaart met duurzame middelen te maken komt uit het actieplan van de Agenda 21 van Ukkel (action n° 6 (PDF) Deze fiche is nog niet vertaald.).Het is de bedoeling de Ukkelaren (en de gebruikers van onze gemeente) deze middelen te leren kennen zodat ze die ook gaan gebruiken.

Op de kaart staan heel wat categorieën van duurzame middelen en initiatieven, of ze nu komen van de gemeente, het gewest, van particulieren of van groepen burgers komen. Goede voorbeelden, plaatsen en ruimten, diensten, verenigingen, contactpersonen, sport- en cultuurcentra, elementen die bijdragen tot actieve verplaatsingen en intermodaliteit, voorbeeldgebouwen, middelen om duurzamer te consumeren en om afval duurzamer te beheren, structuren om de leefomgeving te verbeteren, voorbeelden van geëngageerde burgers, en heel wat andere middelen die u zeker moet ontdekken!

Handleiding

Dankzij deze erg praktische kaart kunt u in een oogopslag talrijke duurzame middelen vinden en er nuttige informatie over krijgen.

Er is een handleiding van de kaart (PDF) met tips om dit hulpmiddel zo goed mogelijk te gebruiken. Op dit moment is de handleiding jammer genoeg nog niet vertaald naar het Nederlands.

U kunt ook een woordenlijst raadplegen om enkele technische termen beter te leren begrijpen. Ook aan de vertaling van deze woordenlijst wordt nog gewerkt.

Doe mee met dit initiatief!

Hoe?

Zorg ervoor dat dit hulpmiddel gekend raakt: spreek erover in uw familie, met uw buren, uw vrienden, handelaren, ...

U kunt ook bijdragen aan de zichtbaarheid van deze kaart door de communicatiemiddelen te downloaden (Affiche (PDF), flyer (PDF)) en die op te hangen of te plaatsen op een zichtbare plek (uw raam, uw vergaderzaal, uw winkel, op een toonbank, ...). U kunt de QR-code scannen met uw smartphone of tablet om direct naar de kaart te gaan.

Deel deze kaart zeker ook op de sociale netwerken.

U kunt ons ook helpen deze kaart te verrijken en up-to-date te houden. De inhoud is (nog niet) volledig en de informatie erop moet misschien aangepast worden (verhuizing, andere contactpersoon, enz.).

Dit kunt u doen:

U werkt aan een duurzamere ontwikkeling en u wilt op de kaart opgenomen worden?

Heel eenvoudig! Vul dit formulier (PDF) (formulier nog niet in het Nederlands, maar vul het gerust in het Nederlands in) in en verstuur het

  • per e-mail: duurzameontwikkeling@ukkel.brussels, met als onderwerp van de mail "kaart met duurzame middelen",
  • met de post: Gemeentebestuur Ukkel – Milieudienst, Jean Vander Elstplein 29, 1180 Ukkel.

Wie mag meedoen? Handelszaken, verenigingen, bedrijven, culturele centra, workshops rond duurzame ontwikkeling, initiatieven van burgers (compost, GASAP, collectieve moestuinen, groene wijken, duurzame wijken, ...). Laat van u horen!

Wilt u een verandering of fout melden? Wilt u informatie op de kaart aanvullen of een middel melden dat er nog niet op staat?

Neem contact op met de Milieudienst, per e-mail of met de post (zie hieronder), vermeld over welk middel het gaat en geef: 

  • De veranderingen, fouten of te wijzigen/toe te voegen informatie.
  • De aard van het middel en alle nuttige inlichtingen (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, website, openingsuren, kleine omschrijving).

Voor een verkeerde situering of voor een middel dat nog niet op de kaart staat, kunt u gerust een foto of een luchtfoto bij uw omschrijving voegen (bijvoorbeeld via Google Maps).

Tot slot: als het een handelszaak betreft, of een vereniging, een onderneming, of een andere van de gemeente onafhankelijke structuur, kunt u hen voorstellen het formulier online in te vullen en naar de Milieudienst te versturen.

Contact

Milieudienst

E-mail
Tel: 02/348.68.92

Andere hulpmiddelen

Op deze sites vindt u andere hulpmiddelen:

Document acties