Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Historiek / Het bos van Verrewinkel

Het bos van Verrewinkel

Ontdek ons groen en architecturaal erfgoed
Het Bos van Verrewinkel

In december 2003 heeft de gemeente besloten om over te gaan tot de aankoop van het bos van Verrewinkel (voordien eigendom van het OCMW van Brussel). Deze groene ruimte is één van de talrijke Ukkelse plekjes van patrimoniaal belang die beschreven worden in de brochure “Ontdekkingswandeling nr. 2”, uitgegeven door het schepenkantoor van Stedenbouw en Milieu.

Enkele stukjes uit deze brochure:

“De bijzondere sfeer van het bos is te danken aan de aanwezigheid van hoogstammige bomen, voornamelijk beuken. Deze bomen zijn ongeveer 200 jaar oud en werden aangeplant in het kader van de bosbouwprojecten die in het Zoniënwoud werden uitgevoerd. Deze oudsteBrochure uitverkocht beplanting heeft de overhand op de andere boomsoorten maar er zijn hier en daar toch ook enkele naaldbomen en recenter kreupelbos terug te vinden.
Op de grond bevinden zich vooral bosanemonen en wilde hyacintjes die de plek nog aantrekkelijker maken.
Het hellende reliëf van het bos is te verklaren door het feit dat het bos op de noordelijke helling van de vallei van Verrewinkelbeek ligt. Door het bos lopen bovendien diepe ravijnen.
 Het hele Verrewinkelbos (met een oppervlakte van ca. 15ha) is sinds 1990 beschermd gebied. Op het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) wordt het aangeduid als groen gebied.”

“Overigens is er eigenlijk een gebrek aan een beheersplan op lange termijn. Projecten voor het massaal vellen van bomen werden de laatste jaren door talrijke burgers betwist /.../.
item42Het huidig beheer van de bospopulatie streeft naar de regeneratie van het bos, en daarom moeten regelmatig bomen geveld worden.
Het uitdunnen van het bos begunstigt immers de ontwikkeling van de beste bomen en bevordert de groei van de nieuw aangeplante bomen. Alleen groeiende bosgebieden spelen immers de rol van “groene longen” die zo belangrijk zijn voor een stedelijke omgeving.”

Deze brochure nodigt u uit om de (weinig) bekende patrimoniale rijkdommen van Ukkel te ontdekken. Het is verkrijgbaar op het schepenkantoor en in de meeste boekhandels van Ukkel tegen de prijs van € 5. U vindt er ook beschrijvingen van plekjes zoals het Delvauxpark en talrijke waardevolle Ukkelse architecturale verwezenlijkingen.

Document acties