Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Huisvesting / Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning

Hulp bij het zoeken naar een woning

Begeleidingsdienst

De Begeleidingsdienst geeft u informatie over elke vraag rond huisvesting.

De dienst kan u eveneens doorverwijzen naar de gepaste hulp en kan u helpen bij uw administratieve stappen.

De Begeleidingsdienst

van dinsdag tot donderdag van 9 tot 12.30 en van 14 tot 16 uur

Adres: Beeckmanstraat 87 - Telefoon: 02/852.94.35 - 0494-53 09 64 - 02/348 66 34

E-mail: huisvesting@ukkel.brussels

 

Gemeentelijke woningen

Pêcherie     Polders     Bourdon

De gemeente Ukkel beschikt over 157 huurwoningen: appartementen en sociale woningen (27 eenheden) en middelgrote woningen (130). Deze woningen zijn bestemd voor personen in een moeilijke sociale toestand en personen met gemiddelde inkomens. De toekenningsvoorwaarden en -wijze staan vermeld in het toekenningsreglement (PDF) dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd.

 

Middelgrote woningen te huur

De komende weken en maanden zal verschillende woningen te huur aanbieden:

  • een studio Poldersstraat
  • een appartement een kamer Poldersstraat
  • een appartement twee kamers Polderstraat
  • een studio Baron Perelmanstraat

Opgelet: deze woningen zijn niet toegankelijk voor personen die wegens hun inkomen aanspraak kunnen maken op de huur van een sociale woning.

Toelatingsvoorwaarden…

  • De kandidaat-huurder en de andere gezinsleden mogen geen volle eigenaar, erfpachter of vruchtgebruiker zijn van een onroerend goed.
  • De kandidaat-huurder moet een gemiddeld gezinsinkomen hebben, meer bepaald:

alleenstaanden met een jaarlijks belastbaar inkomen hoger dan € 24.064,58;

gezinnen met één enkel inkomen met een jaarlijks belastbaar inkomen hoger dan € 26.741,93 + € 2.292,16 per kind ten laste;

gezinnen met meerdere inkomens met een jaarlijks belastbaar inkomen hoger dan € 30.562,25 + € 2.292,16 per kind ten laste.

Dit zijn slechts indicatieve bedragen. Er zijn maximumbedragen en bijzonderheden voor mindervaliden van toepassing. Voor meer informatie kunt u de dienst gerust contacteren.

Om zich in te schrijven moet u zich naar het loket begeven met het behoorlijk ingevuld inschrijvingsformulier (PDF) en alle documenten die gevraagd worden op pagina 5 van dit formulier.

Zolang de toelatingsvoorwaarden voor middelgrote woningen nageleefd worden, mag iedereen zich inschrijven als kandidaat huurder.

Hoe zit het met de wachtlijsten?

De Grondregie van Ukkel beheert meer dan 130 middelgrote woningen. Elk jaar vertrekken er huurders en kunnen er een tiental woningen opnieuw verhuurd worden, voornamelijk met 1 en 2 slaapkamers en heel af en toe met 3 slaapkamers. Iemand die zich inschrijft als kandidaat-huurder krijgt dus gewoonlijk enkele maanden na de inschrijving een woning aangeboden.

Wat verstaan we onder een gematigde huurprijs?

Om te bepalen of de huurprijs van een woning niet overgewaardeerd is, stelt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een hulpmiddel ter beschikking van het publiek. Hiermee kan een spreiding van de gemiddelde prijzen die gehanteerd worden in de betrokken sector berekend worden. U kunt hiervoor terecht op http://huurprijzen.brussels/ . Hoewel de criteria in dit hulpmiddel relatief eenvoudig zijn, krijgt u toch een algemeen beeld van de huurprijzen in een bepaald gebied.

Een gematigde huurprijs komt overeen met een bedrag onder of in het laagste deel van de indicatieve spreiding.

Voor een appartement met twee slaapkamers in de Gulden Kasteelstraat, in een energiezuinig gebouw uit 2012, geeft het hulpmiddel van het gewest ons bijvoorbeeld de volgende resultaten:

Indicatieve huurprijs     Bourdon

Het minimum van de indicatieve spreiding van de gehanteerde prijzen bedraagt € 844. De werkelijke huurprijs van dit appartement van de Grondregie van Ukkel bedraagt € 750 plus de kosten. Het gaat hier dus wel degelijk om een gematigde huurprijs.

Sociale woningen

Toegangsvoorwaarden …
  • De kandidaat-huurder en de andere gezinsleden mogen geen volle eigenaar, erfpachter of vruchtgebruiker zijn van een onroerend goed.
  • De kandidaat-huurder moet een gemiddeld gezinsinkomen hebben, meer bepaald:

alleenstaanden met een jaarlijks belastbaar inkomen lager dan of gelijk aan € 24.064,58;

gezinnen met één enkel inkomen met een jaarlijks belastbaar inkomen lager dan of gelijk aan € 26.741,93 + € 2.292,16 per kind ten laste;

gezinnen met meerdere inkomens met een jaarlijks belastbaar inkomen lager dan of gelijk aan € 30.562,25 + € 2.292,16 per kind ten laste;

Dit zijn slechts indicatieve bedragen. Er zijn bijzonderheden voor personen met een handicap van toepassing. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienst.

Om zich in te schrijven moet u zich naar het loket begeven met het behoorlijk ingevuld inschrijvingsformulier (PDF) en alle documenten die gevraagd worden op pagina 5 van dit formulier.

Logement

van dinsdag tot donderdag van 9 tot 12.30 en van 14 tot 16u of op afspraak

Adres: Beeckmanstraat 87 - Telefoon: 02/852.94.35 - 0494-53 09 64 - 02/348 66 34

E-mail: huisvesting@ukkel.brussels

De gemeente beschikt over slechts 27 sociale woningen. De wachttijden bedragen meerdere jaren.

Indien u over sociale inkomens beschikt, raden we daarom aan eerst een aanvraag in te dienen bij BinHôme (BinHôme - Emile Clausstraat 63 - 1180 Brussel - 02/486.69.00) en het SWU (Sociaal Woningbureau Ukkel - Beeckmanstraat 89 - 1180 Brussel - tel.: 02/348.68.79)

 

Sociale woningen

Huis

Om een sociale woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te krijgen moet de kandidaat enkele stappen ondernemen. De inschrijvingsprocedure als kandidaat-huurder en de toekenning van een woning worden streng gereglementeerd en gecontroleerd.

De kandidaat kan zich met één procedure (één enkel formulier) inschrijven bij meerdere openbare vastgoedoperatoren in Brussel.

Het is de openbare vastgoedmaatschappij waar de kandidaat zich inschrijft, die zal zorgen voor de inschrijving bij de andere gekozen vastgoedmaatschappijen.

Meer info: www.slrb.irisnet.be/een-sociale-woning-huren?set_language=nl

De drie sociale huisvestingsmaatschappijen in Ukkel:

BinHome logo
BinHôme cvba

Emile Clausstraat 63 - 1180 BRUSSEL - Tel.: 02/486.69.00 - Fax: 02/379.25.89
​info@binhome.brussels - www.binhome.brussels

Alliantie van de Brusselse Coöperatieven (ABC)

Gelaarsde Katplein 8/1 - 1180 BRUSSEL - Tel.: 02/345.24.76 - Fax: 02/375.36.83

MESSIDOR

Anjoudreef 8 - 1190 BRUSSEL - Tel.: 02/376.07.58 - Fax: 02/332.28.32

E-mail: wijngaard@messidorscv.be

 

Sociale Woonbureaus

Dit zijn vzw's die privéwoningen zoeken die eigenaars voor sociale huisvesting willen verhuren. Deze bureaus huren de onroerende goederen van de eigenaar en onderverhuren deze aan personen met beperkte inkomens. Ze werken als tussenpersoon tussen de eigenaar en de huurder en staan de huurder eveneens bij.

Dankzij de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beheren deze bureaus momenteel 3.500 woningen. Deze liggen verspreid over de 19 Brusselse gemeentes.

Elk sociaal woonbureau werkt zelfstandig. Om u in te schrijven in meerdere bureaus moet u aldus naar elk bureau gaat waar u zich wenst in te schrijven.

Voor de gemeente Ukkel

SWU   

Sociaal Woningbureau Ukkel (SWU)

Beeckmanstraat 89 - 1180 BRUSSEL - Tel.: 02/348 68 79

E-mail : info@aisukkel.be

 

Meer info?

fed

Tel.: 02/412.72.44

Site: www.fedais.be

E-mail: info@fedais.be

 

Huurwaarborg

► Via het Woningfonds

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt financiële steun voor de betaling van de huurwaarborg en heeft het beheer hiervan toevertrouwd aan het Woningfonds.

Het gaat om renteloze leningen die toegekend worden als u voldoet aan verschillende voorwaarden.

Meer info: www.woningfonds.be/nl/huurgarantie

woningfonds.brussels

Zomerstraat 73 - 1050 BRUSSEL - Tel.: 02/504.32.11

 

Herhuisvestingstoelage

Deze gewestelijke toelage moet huurders met bescheiden inkomens, die min. reeds een jaar in een onaangepaste woning wonen, helpen om te verhuizen en om gedeeltelijk bij te dragen aan een duurdere huur van de nieuwe aangepaste woning.

Een onaangepaste woning is een woning die niet voldoet aan de normen inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting van de Huisvestingscode, of die onvoldoende kamers heeft, of die niet aangepast is aan de leeftijd of de handicap van de huurder.

De herhuisvestingstoelage omvat een verhuistoelage en een huurtoelage.

Voor de voorwaarden, de bedragen en de duur, klik hier huisvesting.brussels/nl/premies-en-steunmaatregelen/herhuisvestingstoelage-huurder?set_language=nl

huisvesting

Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst

Brussel Stedelijke Ontwikkeling - Directie Huisvesting

Vooruitgangstraat 80 bus 1 - 1035 Brussel

Afgifte aan loket maandag-woensdag-vrijdag van 9 tot 11.45 uur.

Inlichtingen ter plaatse op woensdag van 9 tot 11.45 uur.

Tel.: 0800/40 400 - gratis nr. van 9 tot 12 u

Website: www.huisvesting.brussels

 

Studentenwoning

studentenwoning

In de gemeente Ukkel zijn er acht instellingen van het hoger onderwijs. Er komen steeds meer aanvragen voor studentenwoningen.

De onderstaande diensten kunnen u hierbij helpen:

InforJeunes

Infor Jeunes Bruxelles beschikt over een databank met studentenkoten en kan u advies geven.

Permanentie Ukkel:

Stallestraat 292b (binnen EFP - Site 1 in de cafetaria) van maandag tot donderdag van 13h30 tot 17h

Hoofdkantoor:

Arteveldestraat 155 - 1000 BruSSEL - Tel.: 02/514.41.11 - Fax: 02/502.68.19

Website: www.inforjeunesbruxelles.be/logement - bruxelles@ijbxl.be

Huisvestingsdiensten in universiteiten en hogescholen

► ULB

Centraal secretariaat huisvesting (huisvesting op de campus)

Tel.: 02/650.21.54 - Fax: 02/650.21.55

Website: www.ulb.ac.be/logements

E-mail: logement@admin.ulb.ac.be

Adres: ULB CP166 - F. D. Rooseveltlaan 50 - 1050 Brussel

Huisvestingsdienst van de ULB (huisvesting bij particulieren)

Paul Hégerlaan 22 (gebouw. F1 1ste verdieping) - 1000 Brussel - Tel.: 02.650.21.73 - Fax: 02.650.21.55

Adres: ULB CP166 - F. D. Rooseveltlaan 50 - 1050 Brussel

E-mail: Office.du.Logement@ulb.ac.be

► Université Catholique de Louvain-Woluwe:

Infor logement

Almawandeling 31 - 1150 Brussel - Tel.: 02/764.41.20

► Institut Supérieur de Traducteurs et Interprètes:

Sociale Dienst

Joseph Hazardstraat 34 - 1180 Brussel - Tel.: 02/340.12.80

Internats autonomes de la Communauté Française - IACF

► Internat autonome mixte de la Communauté française

Hamoirlaan 24 - 1180 BRUSSEL

http://iacf-internat-uccle.be/fr

► Internat autonome pour jeunes filles de la Communauté française

La Maison des Etudiantes - De Frésquare 2 - 1180 BRUSSEL

http://www.iacfdefre.be/

► Internat autonome de la Communauté française

Bourgognestraat 48 - 1190 BRUSSEL

http://internatforest.wixsite.com/maisondesetudiants

► Internat autonome pour jeunes filles de la Communauté française

La Maison des Etudiantes - Abdijstraat 26A - 1050 BRUSSEL

http://www.iacfabbaye.be/

Hulp bij het zoeken naar een woning

student  www.student.be

kots.be  www.kots.be

Brukot  www.brukot.be

Appartager  www.appartager.be

 

Huisvesting voor senioren

Onze gemeente heeft talrijke rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen en seniorenresidenties.

Meer info?   www.maisonderepos.info - www.inforhomes-asbl.be/

 

Document acties