Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Milieu / Energie / De gemeentelijke energiepremies

De gemeentelijke energiepremies

De gemeentelijke energiepremies, een duwtje in de rug voor duurzame ontwikkeling!

Bent u van plan om in Ukkel bouw- of renovatiewerken uit te voeren?
Overweegt u een milieuvriendelijke aanpak voor uw woning?

Gefeliciteerd! Dit zal u vast en zeker interesseren!

De gemeente biedt u zes aanmoedigingspremies aan voor milieuvriendelijke investeringen.

 

Een premie voor de aanleg van een natuurlijke poel

De gemeente wil via deze nieuwe premie het groene en blauwe netwerk en de biodiversiteit in Ukkel versterken.

Poelen vormen een natuurlijke habitat voor talrijke soorten zoals libellen en tritons en een drinkplaats voor meesjes, bijen en vossen. Ze hebben ook een thermisch effect binnen een stedelijk gebied: het water bestrijdt de klimaatopwarming door het afkoelend effect.

Bedrag:

 • 50% van de totaalprijs van de poel met een plafond van € 150
 • verhoging met € 50 voor natuurlijke poelen aangelegd door een sociale-economieonderneming, een beschutte werkplaats of een onderneming voor sociale integratie
Download het Ukkels reglement (PDF) met betrekking tot de premie voor de aanleg van een natuurlijke poel
Download het Ukkels formulier (PDF) voor de aanleg van een natuurlijke poel
Planten die opgenomen zijn in de lijst met soorten aanbevolen door Leefmilieu Brussel of Natagora: 1 et 2

 

Een premie voor de installatie van een zonneboiler

 •   € 500 indien u een beroep doet op een aannemer;
 •   € 250 indien u de werken zelf uitvoert.

Deze premie is cumuleerbaar met de premies die het Gewest toekent.

Download het gemeentelijk reglement (PDF) voor de toekenning van een premie voor een zonneboilerinstallatie.
Download het Ukkels formulier (PDF) voor de aanvraag van een premie voor een zonneboilerinstallatie.

Zonneboiler

 

Een premie om een regenwatertank te plaatsen, te renoveren of opnieuw in gebruik te nemen

RegenwatertankBedrag:

 •   € 500 indien u een beroep doet op een aannemer;
 •   € 250 indien u de werken zelf uitvoert.

Deze premie is cumuleerbaar met de renovatiepremie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Download het Ukkels reglement (PDF) voor de aanvraag van een premie voor een regenwatertank.
Download het Ukkels formulier (PDF) voor de aanvraag van een premie voor een regenwatertank.

 

Een premie voor groendaken 

GroendakenHet premiebedrag voor groendaken wordt vastgesteld op:

 • € 200 voor 10 m² dakoppervlakte met groendak;
 • daarna, met een maximum van € 500 voor de totale premie:
  • € 15 per bijkomende vierkante meter intensief groendak;
  • € 10 per bijkomende vierkante meter extensief groendak.

Het premiebedrag wordt gedeeld door twee als de aanvrager alle werken zelf uitvoert.

Deze premie is cumuleerbaar met de premies die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest samen met intercommunale Sibelga aanbiedt.

Download het Ukkels reglement (PDF) voor de aanvraag van een
premie voor een groendak.

Download het Ukkels formulier (PDF) voor de aanvraag van een
premie voor een groendak.

 

Een premie voor een verticale wand met groendek

Groene wandHet premiebedrag voor verticale wanden met groendek wordt vastgesteld op:

 • € 200,00 voor 10 m² oppervlakte van de verticale wand met groendek;
 • daarna, met een maximum van € 500,00 voor de totale premie:
  • € 15,00 per bijkomende vierkante meter verticale wand met intensief groendek;
  • € 10,00 per bijkomende vierkante meter verticale wand met extensief groendek;

Het premiebedrag wordt gedeeld door twee als de aanvrager de gehele werken zelf uitvoert.

Download het Ukkels reglement (PDF) voor de aanvraag van een premie voor een verticale wand met groendek.
Download het Ukkels formulier (PDF) voor de aanvraag van een premie voor een verticale wand met groendek.

 

Een premie voor regenwaterinfiltratiesystemen

InfiltratiesystemenHet premiebedrag voor regenwaterinfiltratiesystemen wordt vastgesteld op:

 • € 200 voor 25 m² ondoordringbaar gemaakte oppervlakte, aangesloten op het infiltratiesysteem;
 • daarna, met een maximum van € 500 voor de totale premie, € 4 per bijkomende vierkante meter ondoordringbaar gemaakte oppervlakte aangesloten op het infiltratiesysteem.

 

Het premiebedrag wordt gedeeld door twee als de aanvrager alle werken zelf uitvoert.

Download het Ukkels reglement (PDF) voor de aanvraag van een premie voor een regenwaterinfiltratiesysteem.
Download het Ukkels formulier (PDF) voor de aanvraag van een premie voor een regenwaterinfiltratiesysteem.

 

Premies cumuleren

De zes gemeentelijke premies mogen gecumuleerd worden.

Meer info? Milieudienst: 02/852.94.29 of via e-mail.

Andere hulp

Er bestaan ook andere manieren om u een duwtje in de rug te geven zoals gewestelijke premies, belastingaftrek en leningen met een beperkte rentevoet. Hieronder vindt u enkele nuttige links.

Nuttige links

 
1. Gewestelijke premies voor zonneboilers:
BIM: website - e-mail

2. Gewestelijke premies voor regenwatertanks:
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

3. Fiscale vrijstelling voor de investeringen inzake energiebesparing:
Federale Overheidsdienst Financiën

4. Premies voor renovatie, met inbegrip van bepaalde bijdragen inzake energie en gebruik van regenwater:
Homegrade.brussels 
Permanentie van de Homegrade.brussels
E-mail de Homegrade.brussels

5. Leningen met beperkte rentevoet:
- Groene sociale lening

Crédal (in het Frans, dienstverlening ook in het Nederlands)

- Groene lening
Federale Overheidsdienst Financiën

Document acties