Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Milieu / Energie / PLAGE

PLAGE

 

  PLAGE

  Het gemeentebestuur heeft beslist om doelstellingen vast te leggen op het vlak van efficiënt energieverbruik. Dit gebeurt via de Agenda 21 en sinds 2008 via het PLAGE-project.

  Op initiatief van Leefmilieu Brussel subsidieert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gemeenten die een energieverantwoordelijke aanwerven om een Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie (PLAGE) uit te werken.

  De gemeente Ukkel heeft zich ertoe verbonden in een eerste fase de meest energieverslindende gemeentegebouwen aan te pakken, en er het energieverbruik met 15 % te doen dalen. De 8 gekozen gebouwen vertegenwoordigen alleen al meer dan 50 % van de totale energiefactuur.

  Terug naar boven

  Acties in de prioritaire gebouwen

   

  De prioritaire gebouwen zijn vijf gemeentescholen, het Cultureel Centrum van Ukkel, de kantoorsite Danse-Beeckman en het gemeentehuis. Bovenstaande grafiek geeft de evolutie sinds 2007 van het specifiek verbruik in elk gebouw weer. Zo kunnen de verschillende gebouwen onderling vergeleken worden op basis van een zelfde referentie.

  De eerste actie bestond erin een energiekadaster op te stellen om te achterhalen wie de verbruiker is, waar en hoe wordt verbruikt. De jaarlijkse of maandelijkse opvolging van het verbruik toont het normale of abnormale energiegedrag van een gebouw. Acties die weinig kosten of grotere investeringen worden dan gedaan om de ontdekte problemen te verhelpen. Het gaat hoofdzakelijk om werken aan de verwarmingsketel, over het beheer van de verlichting en de bouwschil van de gebouwen (ramen, dak- en muurisolatie). Gelijktijdig met de technische interventies worden sensibiliseringsacties gehouden voor de gebruikers van de verschillende sites.

  Terug naar boven

  Energiebesparingen

  De technische interventies en de sensibiliseringscampagnes doen het energieverbruik van deze sites dalen. Buiten het Cultureel Centrum en het gemeentehuis schommelen de energiebesparingen tussen 16 en 46 %.

  Bovenstaande grafiek geeft de evolutie van het genormaliseerde verbruik weer voor de 8 prioritaire sites (dus rekening houdend met de weersschommelingen) tussen 2007 en 2011. In dat laatste jaar is de energiebesparing goed voor 27 %. Over 4 jaar samengeteld is zo meer dan 6,8 Gwh bespaard. Dat is goed voor 1475 ton CO2 die niet is uitgestoten.

  Terug naar boven

  Rendabiliteit en vooruitzichten

  De besparing uitgedrukt in geld, dus de vermeden uitgave, is groter dan € 400.000 over de 4 jaar of meer dan € 100.000 per jaar.

  De financiële steun van het gewest is eind 2011 afgelopen maar de gemeente gaat verder op de ingeslagen weg. De energieverantwoordelijke die het PLAGE-programma coördineert, wordt nu betaald uit de eigen middelen. Er zijn steeds meer technische interventies om tot een nog rationeler energieverbruik te komen, ook het aantal sensibiliseringscampagnes neemt toe en er wordt aan een uitgebreid programma gewerkt om de gebouwen te isoleren.

  De potentiële besparing is buitengewoon. Het PLAGE-programma heeft een methodologie opgestart, en heeft zijn nut bewezen. Het energiebeheer van de gemeentegebouwen staat voor een mooie toekomst.

  Terug naar boven

  Meer informatie?

  De energieverantwoordelijke:
  telephone.JPG 02/348.66.24
  mail

   

  Document acties