Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

Wolvendael 670

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Stedenbouw / BBP

Bijzonder Bestemmingsplan

Op deze pagina's kunt u de kaarten raadplegen met de grafische voorschriften en de teksten met de voorschriften van de Bijzondere Bestemmingsplannen (BBP) die van kracht zijn op het grondgebied van de gemeente Ukkel.

Deze BBP's bepalen de voornaamste stedenbouwkundige regels voor de wijken waarop ze van toepassing zijn. Naast de BBP's is er ook een Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) dat van toepassing is op het volledige grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ongeacht of er voor een wijk ook een BBP van kracht is).

Wij raden u sterk aan ook het GBP te raadplegen.

De plannen en voorschriften raadplegen

De algemene kaart met de BBP's van Ukkel raadplegen

 

Let zeker op de volgende elementen:

  • De BBP's worden anders genummerd naargelang gekeken wordt naar de kaart van de bestaande rechtstoestand van het GBP of naar de gemeentelijke nummering.
  • Sommige Bijzondere Bestemmingsplannen staan niet volledig op het plan van het GBP (bijvoorbeeld het Bijzonder Bestemmingsplan 50) en het grondgebied van sommig BBP's is uitgebreid sinds de goedkeuring van het GBP (bijvoorbeeld het Bijzonder Bestemmingsplan 29bis) of net beperkt (bijvoorbeeld de Bijzondere Bestemmingsplannen 46bis en 51bis, deels ingetrokken).
  • Het schema met de bestemmingen geeft niet voor alle plannen de verkavelingsvergunningen, met name de vergunningen die na de goedkeuring van het Bijzonder Bestemmingsplan bij Koninklijk Besluit of bij Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zijn afgeleverd.
  • Gegevens die hier beschikbaar zijn vermelden de gevallen niet waarbij een Bijzonder Bestemmingsplan impliciet door het GBP is ingetrokken.
  • Door een Bijzonder Bestemmingsplan na te leven bent u niet ontheven van de verplichting na te gaan of ontwerpen overeenkomen met de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV).
  • Indien een Bijzonder Bestemmingsplan eenmaal of verschillende maken deels gewijzigd is, is het aan te bevelen de wijziging(en) te raadplegen om na te gaan of deze van toepassing zijn op het betrokken perceel.
  • Het indienen van een aanvraag tot een stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning en stedenbouwkundig attest gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO).
  • Bijkomende inlichtingen kunnen zonder afspraak verkregen worden van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 12 u. bij de dienst Stedenbouw (Auguste Dansestraat 25, gelijkvloerse verdieping) of per e-mail: info.urbanisme@uccle.be

 

 

 

Nuttige internetadressen:

Document acties