Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / docs / 2020

AFBOUW VAN DE LOCKDOWN: DE MAATREGELEN IN UKKEL

Toegang tot de gemeentediensten

Het college heeft beslist om social distancing te behouden en het aantal fysieke contacten met het publiek zo maximaal mogelijk te beperken om de gezondheid van de bevolking en de medewerkers van het bestuur te beschermen.

Uw gemeentebestuur werkt met gesloten kantoren en enkel op afspraak van maandag tot vrijdag tussen 8.30 en 15 uur (voor de dienst Bevolking: permanentie op donderdagavond van 15 tot 19 uur enkel op afspraak).

Moet u bepaalde stappen uitvoeren? Uw gemeentebestuur biedt u verschillende mogelijkheden aan om een afspraak te maken:

Online afspraak: gemakkelijk en snel!

Maak snel een afspraak met uw gemeentebestuur via IRISbox en kies zelf de datum en het uur. Momenteel zijn online afspraken enkel mogelijk voor de diensten Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw.

Dienst Bevolking

Voor de onderstaande diensten kunt u enkel telefonisch een afspraak maken:

- Paspoorten en Strafregister: 02 348 68 00 - 02 348 67 04.

- Europese vreemdelingen: 02 348 67 83.

- Niet-Europese vreemdelingen: 02 348 67 37.

Dienst Huisvesting

Dienst Stedenbouw

U zal een bevestiging via e-mail ontvangen met vermelding van de datum en het uur van uw afspraak en enkele praktische inlichtingen hierover. Op de dag van de afspraak moet u naar het gemeentebestuur gaan en de bevestiging van uw afspraak meebrengen. Een gemeenteambtenaar zal u het loket aanwijzen.

Afspraken via telefoon of e-mail

U kan de diensten ook contacteren via telefoon of e-mail om een afspraak te maken. 

- Bevolking: 02/348.67.70 - bevolking@ukkel.brussels

- Burgerlijke stand: 02/348.67.68 - burgerlijkestand@ukkel.brussels

- Europese vreemdelingen: 02/348.67.83 - vreemdelingen.eu@ukkel.brussels

- Niet-Europese vreemdelingen: 02/348.67.37 - vreemdelingen.niet.eu@ukkel.brussels

- Mobiliteit: 02/348.66.44 - mobiliteit@ukkel.brussels

- Parkeerkaarten (nieuwe aanvraag + vernieuwing): 02/852.94.88 of 23 - parkeerkaarten@ukkel.brussels. Alle bezwaarschriften moeten per e-mail ingediend worden via parking@ukkel.brussels of per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Jean Vander Elstplein 29 te 1180 Ukkel.

 

De gegevens van de andere diensten: Contacteer de gemeentediensten

We verzoeken u om indien mogelijk steeds gebruik te maken van het online platform IRISbox  (altijd bereikbaar) voor certificaten (nationaliteit, samenstelling van het gezin, woonst met historiek van de adressen, leven), adreswijzigingen, een uittreksel van een akte (geboorte, huwelijk, scheiding, overlijden) of een uittreksel uit het strafregister.

Huwelijken en begrafenissen

Huwelijken en begrafenissen kunnen plaatsvinden. Er mogen maximum 30 personen aanwezig zijn.

Voor huwelijken en begrafenissen:

- Beperk de duur zo veel mogelijk.

- Houd 1,5 meter afstand van elkaar.

- Geen handdrukken of omhelzingen.

Wij raden 70-plussers en zieken sterk af begrafenissen bij te wonen.

OCMW

Voor alle vragen tot sociale interventie blijven de diensten van het OCMW ook werkzaam door zo veel mogelijk het contact op afstand te verzekeren, per telefoon, met de post of per e-mail (cpas.uccle@publilink.be). Indien contact op afstand onmogelijk is, kunnen maatschappelijk assistenten u elke weekdag van 9.00 tot 11.30 uur ontvangen in het hoofdkantoor van het OCMW, Alsembergsesteenweg 860.

De website www.ocmwukkel.be van het OCMW wordt regelmatig bijgewerkt en bevat alle nuttige informatie over de talrijke diensten waar de bevolking van kan genieten (algemene maatschappelijke bijstand, voedselverdeling, thuisdiensten, …).

Het centraal onthaal van het OCMW kan ook uw vragen beantwoorden, van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur op 02/370.75.11.

Parkeren: hervatting van de controles

De 19 Brusselse gemeenten hebben beslist de controles vanaf 18 mei 2020 te hervatten. Om ervoor te zorgen dat de winkels zich opnieuw kunnen bevoorraden voor de opening zullen de leveringszones steeds nauwgezet gecontroleerd worden en overtredingen zullen vastgesteld worden met een retributie van € 100/halve dag, volgens de geldende retributieverordening van voertuigen die geparkeerd staan op de openbare weg in Ukkel. Onburgerlijk gedrag blijft geverbaliseerd worden met een administratieve sanctie.

Bij gebrek aan een geldige vrijstellingskaart moet u dus vanaf 18 mei een ticket aan de parkeerautomaat nemen (groene zone = onbeperkte duur of rode zone = maximum 2 uur) of uw blauwe parkeerschijf gebruiken (blauwe zone). Zo niet wordt u geacht gekozen te hebben voor het forfaitair tarief, hetzij € 25/halve dag. Ter herinnering: de reglementeerde zones worden van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur gecontroleerd door beëdigde gemeenteambtenaars. Om de handelaars te ondersteunen, worden de 15 minuten gratis parkeren verlengd tot 30 minuten tot en met 30 juni 2020. Rekening houdend met de grote werkzaamheden in de wijk Ukkel-

Centrum blijft het gratis uur parkeren bovendien behouden.

Voor uw gemak en om niet naar de parkeerautomaat te hoeven, kunt u uw parkeerticket betalen met uw smartphone, via de app Yellowbrick. Alleen de eerste keer moet u zich inschrijven en als u daarbij de code U 1180 gebruikt is dat helemaal gratis.

Voor de afgifte van kaarten, de wijziging van een nummerplaat of andere inlichtingen raden wij u tot slot aan bij voorkeur te mailen naar parkeerkaarten@ukkel.brussels

Dienst Parking

Tel.: 02/852.94.23 - 46

Winkels en horecazaken

De FOD Economie stelt handelaars en zelfstandigen een gids met tips en diverse hulpmiddelen ter beschikking om hen te helpen hun activiteiten te hervatten in veilige omstandigheden om een nieuwe golf van besmettingen met Covid-19 te voorkomen.

Download de gids en het infomateriaal voor de klanten

De gemeente Ukkel raadt handelaars en klanten aan een mondmasker te dragen in de winkelstraten en in de handelszaken. Elke handelaar kan het dragen van een mondmasker (of van een stof om de neus en mond te beschermen) in zijn handelszaak verplichten.

De gemeenteoverheid vraagt alle handelaars de doorgang voor hun handelszaak vrij te houden. Rekken en promomateriaal (vlaggen, reclameborden, …) moeten dus binnengezet worden, zodat er voldoende ruimte is voor voorbijgangers en klanten.

Ondersteuning voor handelaars en zelfstandigen

Naast de ondersteuningsmaatregelen voor de Brusselse economie die getroffen werden door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en op vraag ervan heeft de dienst Economie & Handel van de gemeente solidariteitsmaatregelen genomen om de handelaars en bedrijven te helpen deze nooit eerder geziene crisis het hoofd te bieden. 

Concreet:

1. Er wordt een werknemer van de gemeente ter beschikking van de handelaars en bedrijven gesteld om hen te informeren over de bestaande premies en specifieke bijstand (federaal en gewestelijk), maar ook om ze te begeleiden bij alle administratieve stappen om deze premies en bijstand te verkrijgen.

Voor meer info: 02/348.65.51 of 02/348.66.69 of economie-coronavirus@ukkel.brussels

2. Gedurende 12 maanden heeft een adviseur de opdracht om de dienst Economie & Handel van de gemeente bij te staan om de meest complexe gevallen te behandelen met betrekking tot de vragen van de handelaars, zelfstandigen en bedrijven die in Ukkel gevestigd zijn en getroffen zijn door de crisis van het coronavirus.

3. Vrijstelling gedurende 2 maanden van de gemeentebelastingen die een invloed hebben op handelszaken en bedrijven, meer bepaald:

- Belasting op de kantooroppervlakken

- Vergoeding inzake de bezetting van het gemeentelijk domein door frituren

- Belasting op de agentschappen voor weddenschappen op paardenwedrennen

- Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies

- Belasting op de verdelers van brandstof, olie of stookolie

- Belasting op banken en gelijkgestelde instellingen, op automatische verdelers van bankbiljetten, op selfbankingtoestellen en op automatische agentschappen

- Belasting op ondernemingen die telecommunicatieapparatuur tegen een vergoeding ter beschikking van het publiek stellen en de nachtwinkels 

Wij herinneren u er ook aan dat er verschillende mechanismen bestaan om het hoofd te bieden aan tijdelijke financiële problemen veroorzaakt door de vertraging van de economische activiteit en/of om het geleden verlies te beperken. Voor meer informatie kunt u terecht op https://1819.brussels/ of bellen naar het nummer 1819 (gewestelijke instantie) of 0800/120.33 (federale instantie).

Markten

Vanaf maandag 18 mei 2020 worden er opnieuw markten georganiseerd.

De markt op het Sint-Jobsplein is elke maandag open van 8 tot 13 uur.

De markt op het Homère Goossensplein is elke zondag open van 8 tot 13 uur.

Seniors

- Om maaltijden aan huis te bestellen (5 euro per maaltijd): 02/348.68.19.

- Voor de boodschappen kunnen ze een beroep doen op:

     - De vrijwilligers van het platform www.covid-solidarity.org, ook bereikbaar op 02/808.96.54;

     - De vrijwilligers van het platform "Brussels helps" of ook via 0800/711.37.

- Om een probleem voor te leggen aan onze maatschappelijk assistenten: 02/348.68.24.

- Voor psychologische bijstand: 02/377.98.83 (in noodgevallen 0491/17.65.22).

Parken en tuinen

De parken en tuinen blijven open zodat de bevolking een luchtje kan scheppen, maar het is noodzakelijk dat de regel van social distancing nageleefd wordt en er mogen in geen geval samenscholingen plaatsvinden. Er werden al heel wat controles verricht op ons grondgebied en die zullen de komende dagen nog in aantal toenemen. Er werden meerdere pv’s opgesteld en de situatie verbetert aanzienlijk, hoewel ze nog niet perfect is. De burgemeester heeft tijdens de laatste GVR, de vergadering die volgt op de Veiligheidsraad en de 19 burgemeesters en de minister-president samenbrengt, voorgesteld om een kaart met de groene ruimten online te zetten, zodat mensen die even buiten willen komen een overzicht krijgen van de parken en andere groene ruimten in de buurt, om zo samenscholingen te vermijden. Deze "kaart" is beschikbaar op https://gardens.brussels.

Onze schepen van Groene Ruimten heeft ook een kaart laten opstellen met daarop de groene ruimten in onze gemeente, waarvan sommige miskend zijn door de Ukkelaars, om samenscholingen te vermijden.

Wandelen en lichaamsbeweging (inclusief motorritjes) in de openlucht zonder fysiek contact zijn toegestaan, op voorwaarde dat ze:

- Alleen beoefend worden;

- Beoefend worden in het gezelschap van de mensen die onder hetzelfde dak wonen. Hieronder vallen ook de jongerengemeenschappen en hun begeleider uit jeugdinstellingen die onder hetzelfde dak wonen;

- Beoefend worden in het gezelschap van maximum twee andere mensen, steeds dezelfde, met naleving van de afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Deze activiteiten zijn toegestaan voor de duur die noodzakelijk is om ze te beoefenen. Daarna is het verplicht meteen naar huis te gaan.

Document acties