Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Nieuws

Nieuws

Nieuws

Ukkel heeft zijn Reinheidsplan 2021-2024 goedgekeurd.

In zitting van de gemeenteraad van donderdag 25 februari werd het Reinheidsplan 2021-2024 unaniem goedgekeurd. Dit plan vertaalt de wens van de gemeente om van de openbare reinheid een van haar prioriteiten te maken, met de bedoeling om het gevoel van veiligheid en welzijn op het Ukkelse grondgebied te versterken. Dit ambitieus en vernieuwend plan is geconcentreerd rond zes pijlers: betere uitrusting van de dienst Reinheid, sensibilisering van de inwoners en handelaars, sterkere burgerparticipatie, beheer van de openbare ruimte, minder afval en meer repressie.

Ukkel heeft zijn Reinheidsplan 2021-2024 goedgekeurd. - Lees verder...

Document acties