Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Nieuws / Burgerschapsprijs: Ukkel wil solidariteit tijdens Covid-19 belonen

Burgerschapsprijs: Ukkel wil solidariteit tijdens Covid-19 belonen

Was u getuige van of heeft u meegewerkt aan solidariteitsacties in Ukkel in het kader van de pandemie? Laat het de gemeente weten. Voor de editie 2020 van de burgerschapsprijs zal er bijzondere aandacht gegeven worden aan initiatieven om de gevolgen van Covid-19 voor de zwakste medeburgers te verzachten.

Vrijgevigheid en solidariteit zijn geen loze woorden in onze gemeente. Hiermee worden Ukkelaars in moeilijkheden geholpen. Tijdens de laatste editie in 2018 van de burgerschapsprijs - die om de twee jaar wordt georganiseerd - werden de initiatieven Open Free-Go (herverdeling van onverkochte voedingsmiddelen) en vzw Tom Scott & Cie (aanmoediging van sociale inclusie voor personen met een verstandelijke achterstand) bekroond.

Het publiek kan acties voorstellen

De burgerschapsprijs moedigt Ukkelse burgers aan om zich te engageren in het lokale leven, om solidaire acties te ondernemen en wederzijdse hulp te bieden ten bate van de menselijke waardigheid en de sociale cohesie. Het is de bevolking die de gemeente kan informeren over initiatieven die deze prijs verdienen. Was u getuige van of heeft u meegewerkt aan acties ten bate van de solidariteit en de strijd tegen uitsluiting tijdens de laatste maanden? De dienst Sociale Actie wacht op uw suggesties tot 30 oktober 2020 (meer info in het kader) en een jury, samengesteld uit leden van de gemeenteraad, zal er zich over uitspreken.

Een prijs tot € 1.000

Begin september heeft de gemeenteraad op initiatief van het college beslist om de burgerschapsprijs te verhogen van € 250 naar € 1.000. Dit bedrag kan, net zoals in 2018, verdeeld worden over meerdere laureaten. Ook nieuw: de jury kan beslissen om de prijs toe te kennen in de vorm van lokale handelscheques.

Wat moet u doen?

De Burgerschapsprijs beloont een natuurlijke of rechtspersoon of een groep personen (vzw, particulieren, feitelijke vereniging) waarvan de actie met het onderwerp van de prijs overeenkomt, zonder winstoogmerk is en in de gemeente Ukkel gelegen is.

U kan een kandidaat voorstellen via e-mail (nmartin@ukkel.brussels) of per brief, gericht tot de dienst Sociale Actie (Victor Gambierstraat 21 te 1180 Ukkel) met vermelding van:

- uw volledige gegevens;

- de volledige gegevens van de kandidaat of de groep kandidaten voor de prijs (uzelf of een actie waaraan u heeft deelgenomen);

- een korte en nauwkeurige beschrijving van de actie, het gedrag of het project, en, in het algemeen, alle gegevens die naar uw mening de toekenning van de prijs aan de kandidaat rechtvaardigt.

Reglement

Document acties