Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Nieuws / Eerste participatief budget in Ukkel

Eerste participatief budget in Ukkel

Oproep tot projecten geopend tot 11 october 2020 op het online participatief platform

https://uccle.monopinion.belgium.be

De gemeente Ukkel lanceert het eerste participatiebudget (€ 50.000).

Wat is een participatiebudget?

Het participatiebudget is een democratisch proces waarbij burgers een deel van het budget zelf kunnen toewijzen aan één of meerdere projecten. Het principe is eenvoudig: de burgers beslissen en de gemeente voert uit. De voordelen:

- meer inspraak van de burgers om hun leefomgeving te verbeteren;

- aanmoediging van participatieve democratie in Ukkel;

- versterking van de sociale cohesie;

- aanmoediging van de transitie en de duurzame ontwikkeling van de gemeente.

Wie kan deelnemen?

De oproep is bestemd voor elke groepering van min. 5 Ukkelaars van min. 16 jaar. De projecten kunnen ingediend worden door particulieren, feitelijke verenigingen, vzw’s, ondernemingen uit de sociale economie met zetel te Ukkel en Ukkelse wijkcomités.

Hoe deelnemen?

Schrijf in voor het participatief platform via https://uccle.monopinion.belgium.be/ en dien uw project(en) in!

Aan welke criteria moeten de projecten voldoen?

Om ontvankelijk te zijn moeten de projecten aan de volgende criteria voldoen: 

- het algemeen belang dienen;

- onder gemeentelijke bevoegdheden vallen;

- het moet een nieuwe realisatie zijn;

- haalbaar op technisch, juridisch en financieel vlak;

- een investeringsuitgave inhouden voor een project ten bate van de Ukkelse bevolking;

- bijdragen aan de dynamiek van duurzame ontwikkeling van de gemeente;

- uitvoerbaar zijn binnen de 2 jaar na de beslissing tot toekenning van de subsidie;

- een uitgave vereisen die hoger is dan € 1.000 (projecten die minder kosten dan € 1.000 vallen onder de subsidie "Ondersteuning Burgerproject ").

Uw voorstellen blijven van u gedurende alle stappen van het participatiebudget.

Welke stappen doorloopt een project alvorens het uitgevoerd kan worden?

- Indiening van de projecten van 6 juli tot 11 october 2020: de Ukkelaars moeten zich inschrijven

via het online participatief platform https://uccle.monopinion.belgium.be/ en er hun projecten indienen!

- Analyse van de projecten van 13 juli tot 16 oktober 2020: de gemeentediensten analyseren de ontvankelijkheid, de technische en reglementaire haalbaarheid van elk project en ramen de kostprijs ervan. De indieners van de deelnemende projecten dragen hierin bij door hun ideeën te verduidelijken of bij te werken met de diensten.

 - Forum van de projecten op donderdag 5 november 2020: de indieners van de geselecteerde projecten kunnen hun ideeën voorstellen aan de burgers. Om 20 uur in het gemeentehuis (Jean Vander Elstplein 29).

- Stemming van de projecten van 31 oktober tot 29 november 2020: de Ukkelaars kiezen hun favorieten via het online participatief platform https://uccle.monopinion.belgium.be/. Elke Ukkelaar van min. 16 jaar kan stemmen. Elke stemmer kan 2 projecten selecteren.

- Voorstelling van de winnende projecten op 11 januari 2021 om 20 uur in het gemeentehuis na

goedkeuring door de Gemeenteraad van december 2020.

- Opvolging van de consultatie en realisatie van uw projecten binnen de twee jaar door de gemeente.

 

Info: Dienst Burgerinspraak (burgerinspraak@ukkel.brussels - 02 348 67 87).

Er worden 4 infosessies over het participatiebudget en de verschillende stappen georganiseerd

- Woensdag 8 juli 2020 om 20 uur in het gemeentehuis (Jean Vander Elstplein 29).

- Woensdag 15 juli 2020 om 13 uur via Facebook Live op https://www.facebook.com/uccle1180ukkel/

- Woensdag 12 augustus 2020 om 20 uur in het gemeentehuis.

- Woensdag 9 september 2020 om 20 uur in het gemeentehuis.

- Maandag 14 september 2020 om 13 uur via Facebook Live op https://www.facebook.com/uccle1180ukkel/

 

Inschrijving verplicht via https://uccle.monopinion.belgium.be/ of burgerinspraak@ukkel.brussels of 02 348 67 87.

 

Document acties