Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Nieuws / Gebouw van het Vredegerecht: kandidaten gezocht voor een cultureel en recreatief project

Gebouw van het Vredegerecht: kandidaten gezocht voor een cultureel en recreatief project

In het kader van de herdynamisering van de wijk Ukkel-Centrum wenst de gemeente Ukkel een erfpachtovereenkomst af te sluiten voor het gebouw op het Sint-Pietersvoorplein 26 (kadastrale referentie: 1ste afdeling, sectie B, nr. 32/L - totale oppervlakte: ± 1.868 m² waarvan 482 m² ondergronds) voor de opwaardering en de ontwikkeling van culturele en recreatieve activiteiten uitsluitend op kosten van de erfpachter.

De kandidaat-erfpachter moet er een aantrekkelijke plek voor de wijk Ukkel-Centrum van maken en permanente banden creëren met culturele en recreatieve uitwisseling met scholen, sociale en economische partners van de gemeente Ukkel. De kandidaat moet zich op lange termijn kunnen engageren omdat de duurtijd van de erfpachtovereenkomst 30 jaar bedraagt. De min. jaarlijkse canon die betaald moet worden aan de gemeente is vastgelegd op € 60.000 (zestigduizend euro).

Het gebouw moet volledig, grondig, ambitieus en duurzaam gerestaureerd worden en het gebouw moet harmonieus geïntegreerd zijn in de omgeving. De kandidaat zal het globale bedrag van de werken en de geplande investeringen ramen. De overwogen culturele en recreatieve activiteiten moeten effectief starten in de loop van het eerste trimster van 2023; de geraamde duur van de werken mag aldus niet langer zijn dan twee jaar.

De huidige bestemming van het gebouw is uitrusting van collectief belang of openbare dienst (vredegerecht). Het voorgestelde project moet betrekking hebben op een stedenbouwkundige bestemming uitrusting van collectief belang of openbare dienst van cultureel of recreatief type met bovendien de verplichting er als aanhorigheid een horecazaak uit te baten. De kandidaat zal in zijn offerte voldoende uitgebreide openingsuren vermelden om activiteiten van verenigingen in de wijk te kunnen integreren. Geïnteresseerde kandidaten moeten ernstige financiële garanties kunnen voorleggen om de goede uitvoering van dit project te kunnen verzekeren.

De kandidaturen moeten ontvangen zijn ten laatste 3 maand na de publicatie van de aankondiging, ofwel 5 januari 2021, op het gemeentehuis van Ukkel, ter attentie van de dienst Gemeente-eigendommen (Jean Vander Elstplein 29 te 1180 Ukkel), en bevatten minstens de volgende documenten:

- schriftelijke voorstelling van het overwogen culturele project;

- rehabilitatieplannen van het goed;

- financieringsplan van het project;

- bewijs van de instelling van een financiële garantie.

Bij gebrek aan een volledig dossier binnen de termijn zal de kandidatuur niet onderzocht worden. Bij gebrek aan kandidaten of de keuze van een kandidaat kan de gemeente Ukkel op elk moment afzien van de afsluiting van de overwogen erfpachtovereenkomst.

Om het goed te bezoeken en/of voor bijkomende informatie: dienst Gemeente-eigendommen (02/348.65.83 - sleclerc@ukkel.brussels - bdeprez@ukkel.brussels).

Document acties