Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Nieuws / "La Guinguette" in het Wolvendaelpark - Concessie voor diensten

"La Guinguette" in het Wolvendaelpark - Concessie voor diensten

De gemeente Ukkel wil aan een externe ondernemer de concessie voor diensten toekennen met het oog op de uitbating van het gebouw "Guinguette" (momenteel gebouw met toiletten) in het Wolvendaelpark te 1180 Ukkel door het uitsluitend te bestemmen voor commerciële en culturele doeleinden en voor sociale samenhang, met de verplichting om een drank- en eetgelegenheid uit te baten. Elke andere activiteit dan drankgelegenheid moet in de offerte gespecificeerd worden en goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen.

De kandidaten moeten volledige projecten indienen met daarin verplicht de volgende aspecten:
1. De te koop aangeboden producten moeten de duurzaamheidscriteria in acht nemen. Deze criteria schenken in het bijzonder aandacht aan verantwoorde consumptie en aan de korte keten, aan de strijd tegen voedselverspilling, aan de afvalvermindering en aan het sorteren ervan.
2. De voorkeur wordt gegeven aan een uitbating die een cultureel project uitwerkt door de organisatie van activiteiten te stimuleren en door de voorrang te geven aan een rijk en gevarieerd aanbod voor een breed publiek. Er wordt bijzondere aandacht geschonken aan programma's en activiteiten die lokaal talent in de belangstelling zetten. De concessiehouder wordt aangespoord samen te werken met de buurtbewoners en wijkverenigingen om activiteiten aan te bieden die de rust van de groene ruimte eerbiedigen.
3. In het kader van de onderhavige concessie voor diensten wenst de aanbestedende overheid ook de sociale samenhang en de duurzame ontwikkeling te versterken door een inspanning te leveren voor sociaaleconomische opleiding en integratie.

De offertes moeten ten laatste op 31 maart 2020 aankomen in het gemeentehuis van Ukkel, Groendienst, Jean Vander Elstplein 29 te 1180 Ukkel.

Het bestek kan afgehaald worden op de Groendienst, Paul Stroobantlaan 41 te 1180 Ukkel. Tel.: 02/348.65.47 of fchanteux@ukkel.brussels.

Document acties