Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Nieuws / Nieuw: de premie "telebewaking"

Nieuw: de premie "telebewaking"

Ukkelse senioren of personen met een handicap kunnen voortaan genieten van een premie om zich uit te rusten met een telebewakingssysteem. De premie wil een duwtje in de rug zijn om een dergelijke voorziening te installeren, die een welgekomen rust biedt, zowel voor de uitgeruste persoon als voor de familie. De premie van maximum € 50 dekt de installatiekosten van de dienst.

Volgens de statistieken valt een kwart tot een derde van de 65-plussers minstens een keer per jaar. Naast eventuele lichamelijke schade van de val mogen de psychologische gevolgen ervan niet onderschat worden. Na de val komt de twijfel, zowel bij het slachtoffer zelf als bij zijn omgeving, over zijn vermogen om volledig zelfstandig thuis te wonen.

De telebewakingssystemen bieden een welgekend antwoord op deze bezorgdheid: met een druk op de knop treedt de oudere in contact met een telefooncentrale, die het probleem onderzoekt en de naasten verwittigt. De tijd die zo gewonnen wordt bij de behandeling kan op korte en lange termijn heilzaam blijken.

De nieuwe Ukkelse premie strekt ertoe het thuisbehoud van personen met verlies van zelfredzaamheid in Ukkel aan te moedigen via het gebruik van een telebewakingssysteem. Ze is bedoeld voor 65-plussers of personen die erkend zijn als mindervalide met een verminderde zelfredzaamheid van minstens 9 punten. Het bedrag (maximum € 50) komt overeen met de kosten voor deze installatie bij de verschillende operatoren. Voor meer gebruiksgemak kan de premie aangevraagd worden zowel door de persoon die van de telebewaking geniet als door de persoon die deze installatie concreet gefinancierd heeft (een familielid bijvoorbeeld). De premie werd gestemd door de gemeenteraad van 29 april en is op 1 juni in werking getreden.

Reglement 

Download het aanvraagformulier

Om het aanvraagformulier online in te vullen

Meer inlichtingen over de premie bij de dienst Sociale Actie (sociaal@ukkel.brussels - 02/348.68.22 - 02/348.65.30).

Document acties