Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws over het toekomstig administratief centrum

Nieuws over het toekomstig administratief centrum

Een toegankelijker, geoptimaliseerd administratief centrum met een betere dienstverlening voor de burgers. Deze doelstellingen worden steeds concreter dankzij de centralisering van de gemeentediensten in het nieuw administratief centrum (gebouw U). Dit gebouw op de hoek van de Gatti de Gamondstraat en de Stallestraat zou het publiek moeten verwelkomen vanaf het tweede semester van 2020.

Een beetje geschiedenis

Het huidige gemeentehuis werd in gebruik genomen in 1882 en stamt uit een periode waarin Ukkel 35.000 inwoners telde. Vandaag wonen meer dan 82.000 inwoners op het grondgebied van de gemeente. In de loop der jaren is het bestuur dus gegroeid en heeft het zich gevestigd op verschillende locaties, zeven in totaal. Sommige gebouwen zijn weinig functioneel of liggen ver van het gemeentehuis. Dat bemoeilijkt de samenwerking en verplicht de burgers zich naar verschillende locaties te verplaatsen. Het nieuw administratief centrum beantwoordt dus aan de bevolkingstoename en aan een noodzaak om de gemeentediensten toegankelijker te maken.

Een voorbeeldgebouw

Het gebouw, de voormalige Fabricomsite in de Stallestraat, wordt momenteel gerenoveerd. Het heeft een totale oppervlakte van 15.000 m² en telt vijf verdiepingen. Het zal volledig energiezuinig zijn, werd door het gewest als voorbeeldgebouw bestempeld, zal gevoed worden met zonnepanelen en deels verwarmd en gekoeld worden dankzij riothermie. Deze volledig vernieuwende techniek maakt het mogelijk de warmte of koelte van het rioolwater te recupereren om het om te zetten in verwarmings- of koelenergie naargelang het seizoen. Dankzij deze technologie kan er jaarlijks een aanzienlijke hoeveelheid energie bespaard worden (geschat op 30.000 euro per jaar) en zal onze CO2uitstoot met 40 ton per jaar dalen.

Een betere dienstverlening aan de burgers

De verhuizing naar de lokalen van het toekomstig administratief centrum maakt schaalvoordelen, een sterkere samenwerking, een betere dienstverlening aan de bevolking en gunstigere arbeidsomstandigheden mogelijk voor de ongeveer 400 werknemers die bij deze verhuizing betrokken zijn. De zone met loketten zal aangenamer worden en de kantoren zijn ingericht als open space om het delen van informatie en de gezelligheid te bevorderen. Er werd ook grondig nagedacht over de signalisatie en de verdeling van de verschillende departementen zodat de vaakst gebruikte diensten ook het vlotst bereikbaar zijn. De burgers hebben ook de mogelijkheid om even tot rust te komen in de Coffee Corner op de gelijkvloerse verdieping.

Een ruim ondersteund project

Het project is uitvoerbaar dankzij de expertise en de financiële steun van Europa via het EFRO, het gewest via Be Exemplary en Sibelga. Dankzij de verkoop van bepaalde gemeentegebouwen, die momenteel gebruikt worden door verschillende diensten, kan het nieuw administratief centrum bovendien deels gefinancierd worden. Het gebouw U omvat een ruimte van 200 m² bestemd voor vier startups die werkzaam zijn in civic tech. Als tegenprestatie wil de gemeente de kennis van deze jonge ondernemers benutten om haar dienstverlening aan de burgers te verbeteren. Tot slot zal er bijzondere aandacht geschonken worden aan de inrichting van de omgeving om het aanbod groene ruimtes in de buurt uit te breiden. Het toekomstig administratief centrum krijgt ook een park achter het gebouw, in de Gatti de Gamondstraat, in een ruimte die tot vandaag leegstond.

Document acties