Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Nieuws / Openbare raadpleging: kerncentrales Doel 1 en Doel 2

Openbare raadpleging: kerncentrales Doel 1 en Doel 2

Deze raadpleging is het gevolg van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 maart 2020, dat heeft geoordeeld dat de wet van 28 juin 2015, alsook de nodige werken voor de goede werking van Doel 1 en 2 voor de 10 bijkomende jaren, onderworpen zijn aan de opmaak van een milieueffectbeoordeling en een publieke raadpleging.

Elke gemeente van België wordt uitgenodigd om, als ze het wenst, vóór 15 juni 2021 een advies over dit project te geven. Elke burger kan ook deelnemen aan deze openbare enquête:

  • Elektronisch met behulp van het online formulier van de publieksraadpleging
  • Met de post naar het volgende adres: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Publieksraadpleging Doel 1 en 2, Albert II-laan 16 te 1000 Brussel.
Nuttige link:

Het milieueffectrapport over het uitstel van de desactivatie van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 en een niet-technische samenvatting

Document acties