Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Nieuws / Opmaak van het Actieplan voor gendergelijkheid en vrouwenrechten*: uw mening telt!

Opmaak van het Actieplan voor gendergelijkheid en vrouwenrechten*: uw mening telt!

*We verstaan onder vrouw: elke persoon geïdentificeerd als vrouw en/of die zich onder deze omschrijving kan vinden. Dit omvat cis- en transvrouwen, transpersonen, intersekse en non-binaire personen.

Enquête

U heeft in de media wellicht al vernomen dat er tijdens de lockdown meer huiselijk geweld voorkomt. Dit geweld kan allerlei vormen aannemen (fysiek, mentaal, verbaal, …) en onder de slachtoffers bevinden zich veel vrouwen. De gemeentediensten zijn op de hoogte van deze trieste vaststelling en hebben verschillende hulp- en steunmaatregelen voorzien (tijdelijke huisvesting voor vrouwen die geslagen werden, workshops eenoudergezinnen, …). De gemeente heeft niet gewacht tot de lockdown of de stijging van huiselijk en partnergeweld om actie te ondernemen.

In 2019 heeft Ukkel het Europees charter voor gelijkheid van vrouwen en mannen op lokaal vlak ondertekend. De doelstelling is om de gemeente nog meer te betrekken in de strijd tegen elke vorm van geweld en discriminatie tegenover vrouwen, ongeacht hun sociale situatie, ten bate van gendergelijkheid. Een voorontwerp van het Actieplan Vrouwenrechten en Gendergelijkheid werd goedgekeurd door het college om dit charter toe te passen. Dit actieplan zal opgesteld worden in samenwerking met verenigingen en instellingen die ervaring hebben in genderkwesties, Ukkelse verenigingen, terreinwerkers en u, de burgers van de gemeente Ukkel.

U kan hiervoor de bijgevoegde enquête invullen (wat ± 15 min. duurt) om uw mening te geven over de thema’s die aangehaald worden in het Actieplan Vrouwenrechten en Gendergelijkheid. Om onze preventie- en sensibiliseringsacties te verbeteren kan u ons ook uw ervaring meedelen over discriminatie die u heeft ondervonden of vastgesteld in Ukkel. We garanderen dat het formulier en de ingezamelde gegevens door de gemeente uitsluitend gebruikt zullen worden in het kader van de opmaak van het actieplan.

Twee mogelijkheden om ons de enquête te bezorgen:
  • Per e-mail naar cmakumbukongolo@ukkel.brussels
  • Met de post naar de dienst Gelijke Kansen en Gendergelijkheid van de gemeente Ukkel, Victor Gambierstraat 21 te 1180 Ukkel.

- Enquête

- Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Meer info? Neem contact met Cynthia Makumbukongolo: cmakumbukongolo@ukkel.brussels - 0494 53 16 32.

Document acties