Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Nieuws / Participatief budget 2020: de winnaars zijn gekend!

Participatief budget 2020: de winnaars zijn gekend!

Voor het eerst in Ukkel kreeg u de kans om projecten voor te stellen en rechtstreeks te beslissen over de aanwending van een deel van de gemeentebegroting. Bedankt aan alle deelnemers!

Deze eerste editie was een waar succes: u had zin om uw ideeën te delen en heeft dat ook massaal gedaan! De diensten hebben 31 projecten die op het platform Myopinion ingediend werden door groeperingen van minstens vijf Ukkelaars aandachtig geanalyseerd. 31 kwalitatieve projecten met betrekking tot heel uiteenlopende domeinen en de volledige gemeente. Uiteindelijk werden om redenen van technische, juridische of budgettaire haalbaarheid van 31 oktober tot 29 november 2020 15 projecten ter stemming aan de burgers voorgelegd via het platform Myopinion en het online formulier.

Nog een succes van deze voorziening: de projectdragers hebben zich ingezet om hun projecten in hun wijken tijdens deze vier weken te verdedigen. Huis aan huis, infostands, Facebookcampagne: jullie hebben geen moeite gespaard om jullie projecten kenbaar te maken. Jullie waren zonder twijfel de beste ambassadeurs. Op het terrein of tijdens het Projectenforum via Facebook Live konden de Ukkelaars deze inspirerende projecten ontdekken, die vol overtuiging verdedigd werden!

En nog een succes: de stemming! Bijna 2.000 inwoners brachten hun stem uit, goed voor in totaal 3.050 stemmen! Het online stemmen was nochtans niet zo gemakkelijk. We kunnen u alleen maar bedanken om deze technische stappen toch te doorlopen, zodat u uw stem kon laten horen. Ondanks deze moeilijkheid en de gezondheidstoestand, waardoor we geen stembussen konden plaatsen, was u op de afspraak.

Deze nooit eerder geziene opkomst illustreert de burgerdynamiek die in onze gemeente leeft!

Van de 15 ter stemming voorgelegde projecten werden er 3 geselecteerd door de inwoners. Drie projecten die betrekking hebben op verschillende doelgroepen en domeinen: milieukundig onderzoek, sportinfrastructuur en speeltuigen voor de kleinsten, aanleg van een plein (voorzieningen, speelterrein, fruitbomen). De andere ter stemming voorgelegde projecten waren ook relevant en kwalitatief en we complimenteren al deze projectdragers, die zich ook ten volle ingezet hebben.

Om de details van de stemmen per project te kennen

De drie winnende projecten zijn:

- Vrijwaring van het natuurlijk erfgoed Kalevoet-Horzel

Aantal stemmen: 554 – Toegekend budget: € 5.000

Opstellen van een plaatsbeschrijving en van een deskundig onderzoek (wetenschappelijk, naturalistisch en landschappelijk) van drie complementaire biotopen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: Het moeras van de Keyenbempt (onderaan), de Geleytsbeek (in het midden) en Coba Pauwels (aan de rand en ter hoogte van de Alsembergsesteenweg), om vervolgens over te gaan tot de definitieve bescherming van het geheel. Dit project heeft tot doel om de expertises en de terreinadviezen door erkende instellingen te subsidiëren om de evolutie van de terreinen en hun interactie met het leven van de fauna tijdens de vier seizoenen op te volgen. De finale doelstelling: de officiële bescherming van dit groengebied.

- Aanleg van een buitenruimte voor jongeren: skatepark en Street Workout

Aantal stemmen: 469 – Toegekend budget: € 25.000

Dit project stelt de aanleg van een buitenruimte voor waar jongeren kunnen samenkomen en sport of lichamelijke activiteiten kunnen beoefenen door gebruik te maken van houten skatemodules, basketbalringen, een klimmuur en Street Workout-infrastructuur. Dit project kan verwezenlijkt worden op een later te bepalen locatie, die toegankelijk is en ver van de woningen ligt. De locatie zal het voorwerp uitmaken van actief onderzoek door de gemeentediensten.

- Homborch kleurt groen - Dynamische inrichting van "het grote plein van Homborch"

Aantal stemmen: 434 – Toegekend budget: € 30.000

In Homborch willen de bewoners ontmoetingen en uitwisselingen tussen buren stimuleren en een nieuwe dynamiek in gang zetten op "het grote plein van Homborch". De inwoners van Homborch willen de ruimte inrichten met zes grote hoge kruidenbakken (voor PBM), een ruimte met honinggevende planten, een insectenhotel, fruitbomen met lange takken, fruitstruiken (aalbessen, frambozen) voor de bewoners en de lokale fauna, drie extra speelmodules op het bestaande speelterrein (bevat momenteel enkel een glijbaan), een ontmoetingstafel om ontmoetingen tussen buren te stimuleren, en twee netten in de goals van het voetbalveld.

Wegens de relevantie van de voorgestelde projecten en de sterke burgerbeweging heeft het college beslist om de oorspronkelijk voorziene begrotingsenveloppe voor het Participatief budget 2020 van € 50.000 aan te vullen met de steun van de diensten die bij deze projecten betrokken zijn (Sport en Groene Ruimten). De aanvullende bedragen (€ 10.000) worden vastgelegd op de begroting 2021 en 2022 van deze diensten.

Proficiat aan de drie winnaars!

Deze projecten worden in de komende 24 maanden verwezenlijkt in samenspraak met de projectdragers. De uitvoering kan op dit platform opgevolgd worden. De gemeente Ukkel heeft bovendien nota genomen van alle inspirerende voorstellen die het levenslicht zagen in het kader van de projectoproep en er zal zeker gevolg aan gegeven worden. Het avontuur gaat verder!

Afspraak in de herfst van 2021 voor de tweede editie van het participatief budget in Ukkel!

Document acties