Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Nieuws / Sluiting van twee parkings in het Zoniënwoud

Sluiting van twee parkings in het Zoniënwoud

De bosparkings in de Twee Bergendreef en de Berckmansweg zijn sinds maandag 4 januari 2021 definitief gesloten door het Brussels gewest. Deze beslissing past in het kader van de intergewestelijke Structuurvisie van het Zoniënwoud en van het beheerplan ervan. De doelstelling van deze sluiting is om de recreatieve druk in het hart van het woud te verkleinen om de noodzakelijke rust voor het behoud van de biodiversiteit te bewaren.

De "poorten van het woud"

Om te beantwoorden aan de behoeften van het publiek en de ecologische waarde van het woud in het kader van zijn Natura 2000-statuut te herstellen, werd een strategie voor het onthaal van het publiek uitgewerkt. Deze strekt ertoe het te oriënteren naar 7 "toegangspoorten", waaronder 2 in Brussel: de renbaan van Bosvoorde en het domein van het Rood Klooster.

Welke alternatieven?

Het aantal parkeerplaatsen blijft behouden, maar wordt geconcentreerd in de onmiddellijke nabijheid van de toegangspoorten. Voor de poort van de renbaan van Bosvoorde blijven de volgende 3 auto- en fietsparkings open: Renbaan, Renbaanlaan en Graafdreef. Er wordt momenteel een andere parking aangelegd aan de Middenhut in het Vlaams gewest. Ze biedt plaats voor 86 voertuigen. Voor meer info kunt u contact opnemen met de dienst Info-Leefmilieu van Leefmilieu Brussel op 02/775.75.75 of via info@leefmilieu.brussels

Document acties