Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Nieuws / Nieuwe ondersteuningspremie voor de Ukkelse horeca, sportsector en contactberoepen (2021)

Nieuwe ondersteuningspremie voor de Ukkelse horeca, sportsector en contactberoepen (2021)

Ingevolge de verlenging van de sluiting van bepaalde sectoren in 2021 om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, heeft de gemeenteraad op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist om voor 2021 opnieuw een gedeeltelijke terugbetaling van het gemeentelijk aandeel van de onroerende voorheffing toe te kennen naar rato van het aantal maanden sluiting. Deze premie richt zich tot de horecazaken, de contactberoepen en de sportsector die getroffen zijn door de stopzetting van hun economische activiteit. Ze wordt berekend naar rato van het aantal maanden sluiting en beloopt minstens € 500 en hoogstens € 1.500.

De termijn voor de indiening van de premieaanvraag voor 2020, die zich richt tot alle handelszaken die moesten sluiten ingevolge de gezondheidsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID‑19, werd bovendien verlengd tot 31 oktober 2021.

Reglement ()

Bijlage van het reglement voor de sector Horeca ()

Bijlage van het reglement voor de sector contactberoepen ()

Formulier om een aanvraag in te dienen voor de gedeeltelijke terugbetaling van het gemeentelijk aandeel van de onroerende voorheffing - Sector Horeca ()

Formulier om een aanvraag in te dienen voor de gedeeltelijke terugbetaling van het gemeentelijk aandeel van de onroerende voorheffing - Sector contactberoepen ()

Meer info over de toekenningsvoorwaarden van deze financiële hulp bij de dienst Belastingen, per e-mail (belastingen.premies@ukkel.brussels) of telefonisch (02/348.66.37).

Premie ter ondersteuning van Ukkelse handelaars : de gemeente past het reglement over de gedeeltelijke terugbetaling van de onroerende voorheffing aan (2020)

Wegens de nieuwe maatregelen van het overlegcomité om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) te beperken en de sluiting van de horeca en talrijke winkels heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om het reglement over de terugbetaling van het gemeentelijke aandeel van de onroerende voorheffing, goedgekeurd in juli ll., te wijzigen. De gemeente zal voortaan vier tienden van dit gemeentelijke aandeel terugbetalen i.p.v. twee tienden zoals oorspronkelijk voorzien. Nieuwe winkels die geopend hebben tussen twee lockdownperiodes werden niet vergeten. Zij kunnen genieten van twee tienden van dit aandeel. Er zal geen rekening meer gehouden worden met het aantal inrichtingseenheden buiten de gemeente Ukkel om de premie te kunnen verkrijgen en de termijn om een premie aan te vragen werd eveneens verlengd.

Meer informatie over de toekenningsvoorwaarden van deze financiële ondersteuning: dienst Belastingen (taxes.primes@uccle.brussels - 02/348.66.37).

Reglement ()

Formulier om een aanvraag in te dienen voor de gedeeltelijke terugbetaling van het gemeentelijk aandeel van de onroerende voorheffing ()

Formulier om een aanvraag in te dienen voor de gedeeltelijke terugbetaling van het gemeentelijk aandeel van de onroerende voorheffing ()

Bericht van publicatie ()

Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 20 20/ 113 betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door d e dringende maatregel en om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken ()

 

Document acties