Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Nieuws / Verkoop van gemeentevoertuigen

Verkoop van gemeentevoertuigen

De gemeente verkoopt 10 gemeentevoertuigen (EURO III en EURO IV-norm): 5 bestelwagens, 4 voertuigen voor meerdere doeleinden en 1 vrachtwagen. De verkoop gebeurt via aanbesteding en op basis van een openingsbod. Het voertuig wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt, gekend door de koper, en zonder keuring (voor herstelling of voor onderdelen). Na de verkoop wordt de gemeente ontheven van elke verantwoordelijkheid.

Te koop aangeboden voertuigen

111 - Peugeot Partner 2 zitplaatsen - Bestelwagen

114 - Citroën Berlingo 2 zitplaatsen - Bestelwagen

116 - Citroën Jumper - Bestelwagen

118 - Citroën Berlingo - Voertuig voor meerdere doeleinden

309 - Citroën Berlingo - Voertuig voor meerdere doeleinden

320 - Opel Movano - Bestelwagen

413 - Citroën Jumper - Bestelwagen

666 - Citroën Berlingo - Voertuig voor meerdere doeleinden

667 - Citroën Jumper 8 zitplaatsen - Voertuig voor meerdere doeleinden

873 - Renault Premium Kuka - Vrachtwagen

Alle te koop aangeboden voertuigen zijn op dinsdag 8 en 15 december 2020 van 12.00 tot 14.00 uur te bezichtigen op de grote parking van het sportcomplex Neerstalle (ingang via de Zwartebeekstraat). Gelieve bij problemen contact op te nemen met de beheerder van de Garage, dhr. De Buijl, op 0478 06 71 49. De voertuigen kunnen niet getest worden.

Voorwaarden om een offerte in te dienen

De offerte moet de volgende onderdelen bevatten:

- De naam, voornaam, het adres, telefoonnummer en e-mailadres van de kandidaat-koper. Indien de koper een rechtspersoon is: de naam van de firma, de maatschappelijke zetel van de firma, de naam en voornaam van de contactpersoon en zijn functie binnen de firma;

- De datum;

- De beschrijving van het goed waarvoor de offerte ingediend wordt;

- Het bedrag van de offerte;

- De ophaalmodaliteiten die door de koper voorgesteld worden en de tijd die hij nodig heeft om het voertuig te komen ophalen;

- De handtekening van de kandidaat-koper.

Indien de kandidaat-koper in meerdere goederen geïnteresseerd is, moet hij voor elk goed een afzonderlijke offerte indienen en dus geen offerte voor alle goederen samen.

Verzending van de offerte

De offerte moet voor 18 december 2020 per e-mail opgestuurd worden naar alimannimacaione@ukkel.brussels. Het onderwerp van de e-mail moet de volgende informatie bevatten: "Aankoopofferte voor het voertuig xxx (xxx = het gemeentenummer van het voertuig, vermeld op de informatiefiche voor de aanbesteding)".

Alle offertes die via een ander medium verzonden worden (gewone brief, ...), zullen als onontvankelijk beschouwd worden.

Modaliteiten voor de aanbesteding van het goed

De offertes worden na 18 december 2020 binnen 15 werkdagen geanalyseerd door het college van burgemeester en schepenen.

1. Het goed wordt toegewezen aan de economisch voordeligste offerte. De persoon wordt enkel gecontacteerd via de informatie die in zijn offerte vermeld staat. Zodra hij gecontacteerd werd, heeft hij 10 werkdagen om de betaling in een schijf te verrichten. Zo niet verliest hij elk recht op het goed, dat dus toegekend zal worden aan de op een na voordeligste offerte.

2. Bij gelijke offertes wordt de offerte geselecteerd van de natuurlijke of rechtspersoon die het goed binnen de kortste termijn ophaalt.

3. De kandidaat-kopers waarvan punt 1 en 2 identiek zijn, worden opnieuw gecontacteerd via een aangetekende brief om een nieuwe offerte te formuleren. De kandidaat-koper die de beste nieuwe offerte indient, zal geselecteerd worden.

Procedure voor de ophaling van het voertuig

Wanneer de Ontvanger de goede ontvangst van de betaling bevestigt, heeft de koper 5 tot 10 dagen de tijd om het voertuig te komen ophalen (de praktische info wordt meegedeeld zodra de verkoop afgerond is). De ophaalkosten zijn volledig voor rekening van de koper. Bij gebrek aan ophaling binnen de voornoemde termijn wordt de verkoop nietig geacht en zal de offerte op de tweede plaats geselecteerd worden. De betaling die door de uitgesloten koper verricht werd, zal terugbetaald worden na de gebruikelijke administratieve formaliteiten.

Meer info?

Alle bijkomende informatie wordt ter plaatse bezorgd tijdens het bezoek aan de voertuigen (gepland op 8 & 15/12/2020 van 12.00 tot 14.00 uur in het sportcomplex Neerstalle).

Document acties