Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Nieuws / Volledige reiniging van de Vanderkinderestraat

Volledige reiniging van de Vanderkinderestraat

Op zondag 24 en 31 januari 2021 verricht de dienst Reinheid een volledige reiniging van gevel tot gevel van de Vanderkinderestraat en de ruiming van de slikkers (afvoerroosters voor regenwater). Parkeren is bijgevolg in de volledige straat verboden tussen 8.30 en 16.00 uur, zodat de straat en de trottoirs toegankelijk zijn.

De reiniging verloopt in twee fases:

- Op zondag 24 januari van Bascule tot de Brugmannlaan (Vanderkindereplein)

- Op zondag 31 januari van de Brugmannlaan (Vanderkindereplein) tot de Alsembergsesteenweg.

Om de gevolgen van deze operatie voor de buurtbewoners te beperken:

- Op zondag 24 januari: de reiniging begint om 10 uur;

- Op zondag 31 januari: de reiniging begint om 11 uur;

- De reiniging verloopt gedeelte per gedeelte, zodat het verkeer zo weinig mogelijk hinder ondervindt en de parkeerverbodsborden weggehaald kunnen worden zodra een gedeelte afgerond is.

Deze reiniging, die doorgaans jaarlijks plaatsvindt na de rommelmarkten, is noodzakelijk om de goede werking van de slikkers te verzekeren en zo verstoppingen bij regenweer en dus eventuele overstromingen te voorkomen.

Buitenzetten van huisvuil

We maken van de gelegenheid gebruik om u eraan te herinneren dat de dienst Reinheid uw huisvuil niet zal ophalen, hoewel hij tot 16 uur in de straat aanwezig is. U moet uw vuilniszakken dus volgens de gebruikelijke regeling buitenzetten, met andere woorden na 18 uur.

Wij danken u voor uw medewerking.

Document acties