Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Verkozenen / College

College van burgemeester en schepenen

Burgemeester
Boris Dilliès

Boris Dilliès / MR

Tél.: 02/348.67.52
E-mail: burgemeester@ukkel.brussels
Site: www.dillies.net

Politie, Gemeentelijke informatie, Communicatie, Coördinatie grote projecten, Burgerlijke stand, Bevolking, Vreemdelingen, Reispassen, Strafregister, Openbare manifestaties, Verzekeringen, Centraal secretariaat, Economaat, Archief, Administratieve sancties, Horeca.

Algemene beleidsverklaring van het college 2018-2024 (PDF)

Het college

Thibaud Wyngaard - ECOLO - Eerste schepen

Tél.: 02/348.65.01
E-mail: twyngaard@ukkel.brussels
Site: https://thibaudwyngaard.be/

Wegen (werken), Mobiliteit, Transport, Parking, Reserveren van parkeerplaatsen, Sport (+ Toezicht VZW Zwembad Longchamp).

Jonathan Biermann

Jonathan Biermann / MR - Schepen

Tel.: 02/348.65.60
E-mail: jbiermann@ukkel.brussels

Stedenbouw, Kadaster, Huisvesting (+ Toezicht SWU/Binhôme), Stadsvernieuwing, Grondregie, Gemeente-eigendommen, Gebouwen, IPDBW.

Maëlle De Brouwer / ECOLO - Schepen

Tél.: 02/348.68.92
E-mail: mdebrouwer@ukkel.brussels

Gelijkekansenbeleid, Gendergelijkheid, Dierenrechten en -welzijn, Leefmilieu, Klimaat, Energie, Groendienst (Toezicht VZW Ter Bevordering van de Openbare Parken en de Openbare groene ruimten)

Carine Gol-Lescot

Carine Gol-Lescot /
MR - Schepen

Tél.: 02/348.67.97
E-mail: cgollescot@ukkel.brussels
Facebook: https://www.facebook.com/carine.gollescot

Onderwijs (+ Toezicht VZW Le Val d’Uccle), Reinheid, Uitleendienst.

Perrine Ledan /
ECOLO - Schepen

Tél.: 02/348.68.31
E-mail: pledan@uccle.brussels

Cultuur (+ Toezicht VZW La Ferme Rose en Association culturelle et artistique d'Uccle), Internationale solidariteit, Europese aangelegenheden, Toerisme, Burgerinspraak.

Valentine Delwart / MR - Schepen

Tel.: 02/348.68.53
E-mail: valentine.delwart@ukkel.brussels of valentinedelwart@hotmail.com
Site: www.valentinedelwart.be

Financiën, Personeel, Juridische aangelegenheden, Opdrachtencentrale, Jeugd (+ Toezicht VZW Ukkelse Dienst voor de Jeugd), Bijschoolse / Naschoolse activiteiten (+ VZW Bijschoolse Activiteiten van Ukkel), Economie en Handel (+ Toezicht VZW Promotion du commerce et l’économie uccloise).

 

François Lambert-Limbosch / ECOLO - Schepen

Tél.: 02/348.68.16
E-mail: flambert-limbosch@ukkel.brussels

Sociale Actie (+ Toezicht op het OCMW en de VZW Animation-Prévention Socio-culturelle), Tewerkstelling (+ Toezicht VZW PWA van Ukkel ), Preventie, Senioren (+ Toezicht VZW Ukkelse Dienst voor de Derde Leeftijd), Nieuwe Technologieën (informatica).

Daniel Hublet / cdH - Schepen

Tél.: 02/852.94.26
E-mail: dhublet@ukkel.brussels

Erediensten, Gezin (+ Toezicht VZW Actions pour les Familles, la Santé et l'Egalité des Chances à Uccle), Kinderdagverblijven, Gezondheid, Personen met een handicap.

Voorzitter van het OCMW
Stefan Cornelis

Stefan Cornelis / MR - Open VLD

Tel.: 02/370.75.11
OCMW

 

 

Document acties