Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Verkozenen / Raad

De gemeenteraad

De volgende zittingen zullen plaatsvinden via videoconferentie op 20 en 27 januari (begroting) te 18u30.

Leden van de gemeenteraad 2018-2024

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de commissies

Jaarverslag 2020 - Ordonnantie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen - Subsidies uitgereikt in 2020

Ordonnantie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.- Algemene beslissing.- Aanvullingen.- Retributie aanwezigheid gemeenteraadsleden op examenjury's.- Vorming schepenen.

Kadaster van de mandaten (Excel) *

Lijst van mandaten (burgemeester, schepenen en OCMW-voorzitter) - Toestand 2018

*Het kadaster herneemt de inventaris van de mandaten, toegewezen door de gemeente Ukkel, op basis van de informatie die door de gemeentelijk mandatarissen werd meegedeeld. De website www.cumuleo.be kan geraadpleegd worden voor de integrale mandatenlijst van de betrokkenen.

2022

27 januari 2022

Agenda

Agenda

Verklarende nota’s

Verklarende nota’s

Verslag  
Register van de beraadslagingen  
Schriftelijke & mondelinge vragen

 

Interpellaties van de gemeenteraadsleden  
Moties
 
Burgerinterpellaties  

20 januari 2022

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verklarende nota’s

Verklarende nota’s

Bijkomende Verklarende nota’s

Verslag  
Register van de beraadslagingen  
Schriftelijke & mondelinge vragen

 

Interpellaties van de gemeenteraadsleden  
Moties
 
Burgerinterpellaties  

2021

16 december 2021

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Agendapunten

Verklarende nota’s

Verklarende nota’s

Bijkomende Verklarende nota’s

Verslag  
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

Mondelinge vragen

Schriftelijke vragen

Interpellaties van de gemeenteraadsleden Interpellaties
Moties
 
Burgerinterpellaties  

25 november 2021

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Agendapunten

Verklarende nota’s

Verklarende nota’s

Bijkomende Verklarende nota’s

Verslag  
Register van de beraadslagingen  
Schriftelijke & mondelinge vragen

Mondelinge vragen

Schriftelijke vragen

Interpellaties van de gemeenteraadsleden Interpellaties
Moties
 
Burgerinterpellaties  

28 oktober 2021

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Agendapunten

Verklarende nota’s

Verklarende nota’s

Bijkomende Verklarende nota’s

Verslag  
Register van de beraadslagingen Register van de beraadslagingen
Schriftelijke & mondelinge vragen

Mondelinge vragen

Schriftelijke vragen

Interpellaties van de gemeenteraadsleden Interpellaties
Moties
 
Burgerinterpellaties  

30 september 2021

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Agendapunten

Verklarende nota’s

Verklarende nota’s

Bijkomende Verklarende nota’s

Verslag  
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

Mondelinge vragen

Schriftelijke vragen

Interpellaties van de gemeenteraadsleden Interpellaties
Moties Neutraliteit
 
Burgerinterpellaties  

9 September 2021

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Agendapunten

Verslag  
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

Mondelinge vragen

Schriftelijke vragen

Interpellaties van de gemeenteraadsleden Interpellaties
Moties  
Burgerinterpellaties Mobiliteitsbeleid
 

24 juni 2021

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Agendapunten

Verslag  
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

Mondelinge vragen

Schriftelijke vragen

Interpellaties van de gemeenteraadsleden Interpellaties
Moties Tram 7
Burgerinterpellaties -
 

27 mei 2021

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Agendapunten

Verslag  
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen Vragen
Interpellaties van de gemeenteraadsleden Interpellaties
Moties  
Burgerinterpellaties Burgerinterpellaties

29 april 2021

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

AGENDAPUNT 9. Politie op het wegverkeer
AGENDAPUNT 12. Administratief centrum Stallestraat 77 - Coffee Corner
AGENDAPUNT 23. Meubilering en inrichting van het nieuw administratief centrum

Verslag  
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen [MV] Cohen - Probleem van de parking Ukkel-Centrum
[MV] Cools - Renovatie van de visvijver
[MV] Cools - Afspraaktermijnen bij de dienst Bevolking
[MV] Czekalski Bruylant - Coördinatie van de werkzaamheden in Ukkel
[MV] Desmet - Diervriendelijke gemeente
[MV] Desmet - Station Ukkel-Kalevoet Open Free Go
[MV] Hayette - Gemeentelijk mobiliteitsplan
[MV] Vanneste - Theater Le Public, Sint-Pietersvoorplein en vegetatie van de plaatsen
[SV] Czekalski - Selectieve vuilnisbakken aan MIVB-haltes
[SV] Desmet - Sociale netwerken
[SV] Van Offelen - EHBO in scholen
[SV] Clumeck - Vaccinatie 65-plussers
Interpellaties van de gemeenteraadsleden De Bock - Democratisering van de toegang tot de stedenbouwkundige documenten
Desmet - Inzameling van kurken
Fraiteur - Steunmaatregelen voor de horecasector
Fremault - Initiatief van de vzw Autonomia
Van Offelen - Openbare banken voor ouderen
Cools Lederman - Moeilijkheid om een afspraak te maken in het vaccinatiecentrum
Moties Culer - LGBTQIA+
Burgerinterpellaties -

25 mars 2021

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

AGENDAPUNT 8-11.Covidcrisis vaccinatiecentrum
AGENDAPUNT 16.Studentenwedstrijd herinrichting Dekenij
AGENDAPUNT 36.Kerkfabriek Sint-Pieter

Verslag  
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen [MV] Culer - Werking app Fix my street
[MV] Culer - Toekomst gebouw ISTI
[MV] Fremault - Openbare Toiletten in Ukkel
[MV] Van Offelen - Opwaarderling Vanderkinderestraat
[MV] Cools Delvoye - Vredegerecht
[SV] Cools - Toelatingen
[SV] Czekalski - Kwantificering gas
[SV] De Bock - Personeel quarantaine
[SV] Kokaj - Affichage
[SV] Hayette - Infobo
Interpellaties van de gemeenteraadsleden Cools - Sociale huisvesting
De Bock - Brand station Ukkel Kalevoet
De Bock - Schoonmaak sluikstort station Kalevoet
Fraiteur - Gespecialiseerd onderwijs in Ukkel
Fraiteur - Jongeren en covid
Moties Cools - Motie tegen kilometerheffing
Burgerinterpellaties -
 

25 februari 2021

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Agendapunt 1 - Communicatie college volksgezondheid vaccinatiecentrum Ukkel
Agendapunt 14 - Gemeentepremie elektrische fiets
Agendapunt 15 - Advies voorontwerp ordonnantie parkeerbeleid
Agendapunt 22 - Heropbouw school Merlo (fase 2)
Agendapunt 31 - Verhuizing gemeentebestuur

Verslag  
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen [MV] Cools - Opdracht opmaak GMP
[MV] Czekalski - Balans dienst Reinheid
[MV] De Bock - Geschenken Sinterklaas gemeentescholen
[MV] De Bock - Niet-gereglementeerde snelheidsremmers

[SV] Czekalski - Status ontwikkeling zachte mobiliteit in Ukkel
[SV] Cools - Blauwe zone Drogenbos
[SV] Hayette - Montanalaan
[SV] Cools - Netwerk Villo (bijlage)
Interpellaties van de gemeenteraadsleden Vanraes - Maatregelen goed burgerschap
Cohen Cools De Bock - Covidpremies 2021 heropening restaurants OV
Fraiteur - Herinrichting Sint-Jobsplein
Hayette - Parking Infobo
Moties  
Burgerinterpellaties -
 

28 januari 2021

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Agendapunt 21 - Schoonmaak gemeentegebouwen 2021-2025

Verslag  
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen [AV] Cools - Werken Alsembergsesteenweg
[MV] Clumeck - Toestand Covid19 in Ukkelse scholen
[MV] Cools - Creatie 2de pensioenpeiler
[MV] Czekalski - Meer treinen in Ukkel
[MV] De Bock Hayette - Nieuw politiecommissariaat
[MV] Hayette - Zaak Nethys (Enodia)
[SV] Czekalski - Toegang personen met een handicap
[SV] Toussaint - Overstromingsgebied Kauwberg
[SV] Clumeck - Gevallen boom Messidor
[SV] De Bock - Actuele kosten gemeentehuis
[SV] De Bock - Actuele kosten gemeentehuis (bijlage)
[SV] De Bock - Fusie OCMW-rusthuizen
Interpellaties van de gemeenteraadsleden Cohen - Toelating parkeren op trottoir Gatti de Gamondstraat
Cools - Stadsplanning
Cools - Promotie taxi
De Bock - Discretieplicht gemeentepersoneel
Desmet - Jeugdadviesraad
DEFI - Wijziging retributieverordening parkeren motorvoertuigen
Vandeputte Van Offelen De Bock - Kappen van bomen Kasteeltjeslaan
Moties  
Burgerinterpellaties -

2020

21 december 2020

Agenda

Agenda

Verslag  
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen  
Interpellaties van de gemeenteraadsleden  
Moties  
Burgerinterpellaties -

 

17 december 2020

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Agendapunt 7 - Overeenkomst gewest-gemeente gemeentelijk mobiliteitsplan
Agendapunt 8 - Algemeen bijkomend reglement gemeentewegen
Agendapunt 9 - Aankoop gebouw Alsembergsesteenweg 875
Agendapunt 11 - Goedkeuring begroting Grondregie dienstjaar 2021
Agendapunt 22 en 23 - Bijkomende gemeentebelasting PB en opcentiemen OV
Agendapunt 42 - Buitengewone subsidie vzw Warned

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen [MV] Hayette - Examens
[MV] Hayette - Vaccinatie
[SV] Czekalski - Rattenbestrijding
[SV] Vandeputte - Afvalbakken
[SV] Czekalski - Toegankelijkheid openbare plaatsen
[SV] Cools - Parking gebouw U
Interpellaties van de gemeenteraadsleden Cools - HR-beheer en externe audit
Cools - Bestrijding schoolafhaking
Cools De Bock - Ter Kamerenbos
Moties  
Burgerinterpellaties -

 

26 november 2020

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Agendapunt 9 - Overeenkomst fietsboxen en -bogen
Agendapunt 14 - Aankoop gebouw Alsembergsesteenweg 875
Agendapunt 32 - Virtuele zittingen OCMW

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen [MV] Cohen - Verloop inschrijving scholen
[MV] Cohen - Heropening Val d'Uccle
[MV] Cools - Snelheidsmetingen in wegen
[MV] De Bock - Geen onderhoud in bepaalde wegen
[MV] De Bock - Taxivoertuigen begraafplaats
[MV] De Bock - Wegen 20 km/h
[MV] Maison - Controle parkeren tijdens 2de golf
[MV] Maison - Digitale schoolruimtes
Interpellaties van de gemeenteraadsleden Desmet - Alternatieven auto
Cools De Bock - Ordonnantie Ter Kamerenbos
Van Offelen - Toegang parken en groene ruimtes voor PBM gezinnen
Moties Versterking openbaar vervoer
Burgerinterpellaties -

 

22 oktober 2020

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Agendapunt 11 - Overeenkomst subsidies Innoviris

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen [QE] Desmet - Bezetting scholen
[QE] Hayette - Vervuiling
[QO] Cools - Tellingen Ter Kamerenbos
[QO] Cools - Werken gemeente tijdens pandemie
[QO] Czekalski - Erfgoed Ukkelse begraafplaatsen
[QO] De Bock - Afwezigheid coördinatie veiligheid werven
[QO] Van De Cauter - Brusselse tol
[QO] Cools Cohen - Toestand horeca covidcrisis
Interpellaties van de gemeenteraadsleden Fraiteur - Toekomst Sint-Jobsplein
Moties 5G
Burgerinterpellaties -

 

1 oktober 2020

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Agendapunt 1 - Ontslag Serge Minet
Agendapunt 10 - Politie op het wegverkeer
Agendapunt 14 - Herinrichting Alsembergsesteenweg
Agendapunt 18 en 19 - Complex Griottes - Synthetische bekleding 2 terreinen

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] Czekalski - Onderhoud Sauvagèrepark
[MV] De Bock - Laadpalen fietsen
[MV] De Bock - Transparantie PV's college
[MV] De Bock - Werken Floridalaan en verhoging trottoirs
[MV] Delvoye - Kostprijs gratis onderwijs
[MV] El Fassi - Solidariteitsactie Libanon
[MV] Hayette - Schrapping maskerplicht
[MV] Cools - Stijging aanvragen OCMW-steun
[MV] Cools - Gratis parkeren op zaterdag

[SV] El Fassi - Parkeren kinderdagverblijf Homborch
[SV] Cédric Norré - Verkeer Prins de Lignelaan
[SV] Cédric Norré - Verkeer Prins de Lignelaan - Radar
[SV] Cédric Norré - Verkeer Prins de Lignelaan - T(S) 19-076 Prince de Ligne 74
[SV] Cédric Norré - Verkeer Prins de Lignelaan - T(S) Prince de Ligne 74

Interpellaties van de gemeenteraadsleden Hayette - Aanbod SWU
Norré - Label gemeente dierenwelzijn
Norré - Dieren op jaarmarkt Sint-Job
Moties  
Burgerinterpellaties Wijkcomité Bascule-Rivoli

 

10 september 2020

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[SV] Cohen - 3,5 T Dieweg
[SV] Cools - Toekomst kerk Homborch
[SV] Cools - Toekomst kerk Homborch - Chantecler PE Note explicative
[SV] Cools - Toekomst kerk Homborch - Chantecler PU Note explicative
[SV] Cools - Toekomst Gazellelaan
[SV] De Bock - Handelscheques
[SV] De Bock - Communicatie inwoners
[SV] De Bock - Kinderdagverblijven

[SV] Desmet  - Bescherming binnenterreinen van huizenblokken
[SV] Desmet - Bus 70
[SV] Desmet - Water

[SV] Desmet - Openbaar park Paola
[SV] El Fassi - Inrichting Homborchveld
[SV] Lederman Bucquet - Steigers openbare weg
[SV] Margaux - Kankerpreventie
[SV] Margaux - Vertoning 17 juli 2020
[SV] Toussaint - Covid en hitte
[SV] Van de Cauter - Schoolkosten
[SV] Van de Cauter - Schoolkosten - bis

Interpellaties van de gemeenteraadsleden DE BOCK COOLS - Ter Kamerenbos
FRAITEUR - Evaluatie burgerontmoetingen
Moties  
Burgerinterpellaties Woonblok Coghen-Dekenij

 

25 juni 2020

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] COOLS - Onthaal gemeentehuis sociale diensten OCMW
[MV] COOLS - Beheersplan Kauwberg
[MV] DE BOCK - Handelsleegstand Ukkel-Centrum
[MV] DE BOCK - Sluiting parking Moensberg verbalisering Horzelwijk
[MV] DE BOCK - Gebrek parking pendelaars Ukkelse stations
[MV] DE BOCK - Eindhalte bus brug Ukkel-Linkebeek
[MV] MARGAUX - Theaterlessen
[MV] COOLS DE BOCK - Opvolging sluiting Ter Kamerenbos
[MV] VAN OFFELEN COOLS GOETGHEBUER VAN CAUTER - Herinnering vs. geschiedenis

[SV] Cools - Kruispunt Paola Stalle
[SV] Cools - Onderhoud groene ruimtes Paolawijk
[SV] Cools - Renovatie Delvauxlaan
[SV] Goetghebuer - 5G

[Bijlage] Kruispunt Paola Stalle EXCEL

Interpellaties van de gemeenteraadsleden COOLS - Noodhulp handel
COOLS - Intermodaliteit trein-fiets
MARGAUX - Gezond beheer CCU
Moties Ukkel Pink City
Gevolgen covid sociale uitkeringen
Permanente oplossing Ter Kamerenbos
Burgerinterpellaties -

 

28 mei 2020

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag  
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] Czekalski Cools De Bock - Sluiting Ter Kamerenbos
[SV] Desmet - Personeelsuitgave
[SV] Egrix - Scholen
[SV] Vandeputte - Jaarmarkt van Sint-Job

Interpellaties van de gemeenteraadsleden Cools - Creatie zones 20
Hayette - Verdeling covid-maskers
Norré - Illegalen coronavirus
Cools De Bock - Dossier Alsembergsesteenweg
Moties PS - Gevolgen gezondheidscrisis op sociale uitkeringen
PS - Meldsysteem huiselijk geweld
Burgerinterpellaties -

 

30 april 2020

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag  
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] CLUMECK - Gemeentelijk standpunt mondmaskers
[MV] LEDERMAN - MB noodmaatregelen coronavirus

Antwoorden op vragen en interpellaties en debat covid

Interpellaties van de gemeenteraadsleden

COOLS - Beheer coronavirus in Ukkel
VAN DE CAUTER - Coördinatie met andere besturen coronavirus

Antwoorden op vragen en interpellaties en debat covid

Moties -
Burgerinterpellaties -

 

23 april 2020

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag  
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[SV] Cools - Toekomst ISTI
[SV] Minet - Beschutting vuilnisbakken
[SV] Toussaint - Schoolstraten in Ukkel (vervolg)

Interpellaties van de gemeenteraadsleden -
Moties -
Burgerinterpellaties -

 

20 februari 2020

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] LEDERMAN-BUCQUET - Gijzeling Française
[MV] COOLS - Beheer kadaster
[MV] DE BOCK - Vergiftiging huisdieren
[MV] DESMET - Samenwerking Vlaamse gemeente
[MV] GODEFROID - Huisvesting stichting Prins Laurent
[MV] MAISON - Harmonisering algemene politiereglementen gewest

[SV] Cools - Kadastraal inkomen
[SV] Maison - Decreet inschrijving
[SV] Cools - Levering Beeckman
[SV] Cools - Groene naar rode zone

Interpellaties van de gemeenteraadsleden COHEN - Promotie gratis uur parkeren Ukkel-Centrum
COOLS - Inbreuken afbraak ziekenhuis Edith Cavell
VAN OFFELEN - Petanque in het park
Moties -
Burgerinterpellaties -

 

30 januari 2020

Agenda

Agenda

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

-

Interpellaties van de gemeenteraadsleden -
Moties -
Burgerinterpellaties -

 

23 januari 2020

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] De Bock - Evenementenzone Vorst Nationaal
[MV] Vandeputte Czekalski - Verbod plastic zakjes motie zero plastic

[MV] Cools - Bouw parking Stallestraat
[MV] Cools - Respect college transparantie
[MV] Cools - Verkoop activa Brutélé

[SV] Cools - Gebouw U
[SV] Czekalski - Wagenpark college
[SV] Czekalski - Betalingsachterstand

Interpellaties van de gemeenteraadsleden

Vanneste - Parkeerbeheer
Cools - Renovatie Alsembergsesteenweg
De Smet - Vuurwerk
Van De Cauter - Schooluitstappen dierentuinen
Van Offelen Culer - Veilig oud worden
Vandeputte - Collectieve fietsparking CycloParking
Cools De Bock - Algemene zone 30

Fraiteur - Ondersteuning buurthandel

Moties Bescherming oude liften
Burgerinterpellaties -

2019

19 december 2019

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] Cools - Informaticabug scholen
[MV] Cools - Wederopleving wijk Bascule
[MV] Fremault - Schoolmaaltijden
[MV] Van de Cauter - Staking school Val Fleuri

[MV] Cools - Impact sportcentra Roseau en A. Deridder
[MV] Maison - Silence on lit
[MV] Norré - Inzakking Alsembergsesteenweg
[MV] Norré - Openbaarheid debatten raad

[SV] De Bock - Steun expo Vapors
[SV] Vandeputte - Signalisatie openbare weg

Interpellaties van de gemeenteraadsleden Desmet - Workshops zero waste
Vandeputte - Sigarettenpeuken
Moties -
Burgerinterpellaties -

 

28 november 2019

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Registre
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] Cohen - Verkeersveiligheid scholen
[MV] Cools - Nieuw decreet CF kinderdagverblijven
[MV] Cools Vandeputte Minet - Cultureel centrum
[MV] Van De Cauter - Nederlandstalige bibliotheek

[SV] Desmet - Huwelijksaankondigingen
[SV] Toussaint - Burenconflicten

Interpellaties van de gemeenteraadsleden Minet - Geheimhouding van beslissingen
Van Offelen - Fietsongevallen
zygas - Lachgas
Moties Geweld t.a.v. vrouwen
Burgerinterpellaties -

 

24 oktober 2019

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag

Verslag

Punt nr. 28. Begrotingswijziging begroting OCMW

Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] Cohen - Toekomst kruispunt Stalle-Gambier
[MV] Cools - Inventaris erfgoed
[MV] Cools - Parkeren steps

[SV] Cools - Bedelarij
[SV] Cools - Schoolvervoerplan
[SV] El Fassi - Trottoirs Melkriek

Interpellaties van de gemeenteraadsleden Bruylant-Delvoye - Lawaai wijk Oxy 15
Minet - Tentoonstelling discriminatie
Norré - Geweld en discriminatie vrouwen
Norré - Gemeentelijke administratieve sancties
Moties Klimaatnoodtoestand
Burgerinterpellaties -

 

26 september 2019

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag

Verslag

Eerbetoon aan José DESMARETS

Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] Cohen - School Merlo
[MV] Cools - Inspringende zones
[MV] Cools - Vermindering parkings Alsembergsesteenweg
[MV] De Bock - Zwaar verkeer in parken
[MV] De Bock - Reclame in de straat
[MV] Fraiteur - Zone 30 Albert Lancasterlaan
[MV] Lederman-Bucquet - Commerciële bezetting trottoirs
[MV] Van de Cauter - Speelpleinen
[MV] Vandeputte - Nacht van de duisternis

Interpellaties van de gemeenteraadsleden Cools - Toekomst Brutélé
Czekalski - Beheer Ter Kamerenbos
Egrix - Afval sorteren scholen
Moties -
Burgerinterpellaties Klimaatnoodtoestand

 

5 september 2019

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] Cools - Kapwerken Churchilllaan
[MV] Cools - Kunstmarkt
[MV] Egrix - Werf stormbekken parking Sint-Job
[MV] El Fassi - Schoolkosten
[MV] El Fassi - Renovatie sociale woningen Homborch
[MV] Goetghebuer - Sorteren tijdens evenementen
[MV] Hayette - Regentuin
[MV] Hayette - Werken in Ukkel

[SV] Cools - oud ziekenhuis Cavell
[SV] Cools - Crabbegat
[SV] Cools - Helden
[SV] Cools - Renovatie Paul Stroobantlaan
[SV] Cools - Eindhalte bus 37
[SV] De Bock - Beschadigde wachthokjes
[SV] De Bock - Beslissing college Avijlplateau
[SV] Toussaint - Straatvegers

Interpellaties van de gemeenteraadsleden Cohen - Grafkelders urnen
Van Offelen - Herdenkingsmonuemnten
Moties Van de Cauter - Confederalisme
Burgerinterpellaties -

 

27 juni 2019

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag

Verslag

Ontslag J. BROTCHI
Eerbetoon BAKKALI
Eerbetoon DE DECKER

Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] Cools - Discretie klachten burgemeester
[MV] Cools - Voertuig op waterstof
[SV] Vandeputte - Verpakking
[SV] Minet - Vrachtwagens
[SV] Cools - Revisor vzw

Interpellaties van de gemeenteraadsleden Cohen - Gebouw U inrichting park speelruimte
Desmet - Parking Haan-Alsemberg
Norré - Huisdieren
Norré - Initiatieven Eurofoot 2020
Norré - Kindertarief CCU
Moties Goetghebuer - Vrouwen openbare ruimte
Burgerinterpellaties  

 

23 mei 2019

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] Cools - Parking Sophoras
[MV] Cools - Opengescheurde vuilzakken
[MV] Cools - Transparantie gemeenteraden
[MV] De Bock - Kapwerken Dolezlaan
[MV] De Bock - Bouwverguning MIVB-perrons
[MV] De Bock - Fietspad Churchilllaan
[MV] Van Offelen - Bijkomend inkomen senioren

Interpellaties van de gemeenteraadsleden Cools -  Ondergrondse parking Jean Vander Elstplein
Fraiteur - Adviesraad senioren
Vandeputte - Materiaal oversteekplaatsen
Moties Cools De Bock Hayette - Decumul mandaten
Burgerinterpellaties Nieuw lokaal scoutseenheid

25 april 2019

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] Cools - Heropbouw Notre-Dame
[MV] Cools - Renovatie station Kalevoet
[MV] De Bock - Weigering klassering percelen Avijlplateau
[MV] De Bock - Bezettingsregels sportcentrum Deridder
[MV] Lederman-Bucquet - Veiligheid in bepaalde wijken
[MV] Cools - Bomen Churchill
[MV] Cools - Ter Kamerenbos
[MV] Cohen - Geboorteaangifte in ziekenhuis

[SV] Cools - Concessiehouders trottoirs
[SV] Cools - Kleine kinderen
[SV] Toussaint - Werf Sint-Job

Interpellaties van de gemeenteraadsleden Clumeck - Luik gezondheid beleidsverklaring
Moties Cools - Burgemeester voltijdse functie
Burgerinterpellaties Liften

28 maart 2019

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen [MV] Cohen - Geboorteaangifte ziekenhuis
[MV] Cools - Leveringen grote winkels
[MV] Cools - Ter Kamerenbos
[MV] Cools - Meertalige school
[MV] Czekalski - Parking station Kalevoet
[MV] De Bock - Kappen bomen Kauwberg
[MV] De Bock - Parkeerkaarten gemeentepersoneel
[MV] De Bock - Evolutie wagenpark
[MV] De Bock - Persoonlijke voertuigen
[MV] Lederman - Parkeren begeleidende voertuigen
[SV] De Bock - Gemeentepersoneel
[SV] El Fassi - Trottoirs Melkriek
[SV] Fraiteur - Bomen Diesdelle
[SV] Lederman - Oversteekplaats JP Carsoel
[SV] Lederman - Verlichting oversteekplaats

 

Interpellaties van de gemeenteraadsleden Toussaint - Schoolstraten in Ukkel
Van Offelen - Parcours langs parken en tuinen
Moties Gastvrije gemeente
Burgerinterpellaties

Buslijn 37

Fiets

28 februari 2019

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag Begroting 2019
Register van de beraadslagingen Registre
Schriftelijke & mondelinge vragen

[SV] Cools - Bpost

[SV] Cools - Dode bladeren

Interpellaties van de gemeenteraadsleden EL Fassi - Schoolmaaltijden
Moties Zero Plastic in de diensten van het gemeentebestuur van Ukkel
Burgerinterpellaties

 

7 februari 2019

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag  
Register van de beraadslagingen

Registre

Schriftelijke & mondelinge vragen [SV] De Bock - Parkeren van aanhangwagens
[SV] De Bock - Onderhoud schuilhokjes
[SV] De Bock - Folders collector Vronerodewijk
[SV] De Bock - Ingebrekestelling deelsteps en -fietsens
[SV] Desmet - Vuurwerk
[SV] Norré - Staat Alsembergsesteenweg UKKel-Kalevoet en Globe
Interpellaties van de gemeenteraadsleden Cools - Gemeentelijke vzw's
Cools - Werken Alsembergsesteenweg
Van de Cauter - Hoofdstedelijke gemeenschap Brussel
Moties Klimaatwijziging
Burgerinterpellaties  

24 januari 2019

Agenda

Agenda

Verslag

Verslag

Algemene beleidsverklaring

Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[SV] Fraiteur - Bus 48

[SV] Minet - Slimme tellers

Interpellaties van de gemeenteraadsleden  
Moties  
Burgerinterpellaties Ukkels parkeerplan
Overdreven snelheid Merlostraat

 

14 januari 2019

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

 

Interpellaties van de gemeenteraadsleden De Bock - Grote vs kleine woningen Melkriek
Moties  
Burgerinterpellaties

 

2018

13 december

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[SV] Desmet - Parking Haanstraat
[SV] Fraiteur - Reclamepaneel Gamond
[SV] Fraiteur - Rotonde Gamond

Interpellaties van de gemeenteraadsleden  
Moties  
Burgerinterpellaties Basketterrein Sauvagère

 

3 december

Agenda

Agenda

Verslag -
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

-

Interpellaties van de gemeenteraadsleden  
Moties  
Burgerinterpellaties

 

29 novembre

Agenda

Agenda

Verslag

Verslag

Plechtigheid einde mandaten

Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] Fraiteur - Signalisatie betalende zone Fort-Jaco

Interpellaties van de gemeenteraadsleden -
Moties -
Burgerinterpellaties-

 

25 oktober

Agenda

Agenda

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen [MV] De Brouwer - zieke paarden en een kadaver
[MV] Desmet - Bezetting van schoollokalen door derden.
[MV] Ledan - Inschrijving niet-Belgen in het kiesregister
[SV] Desmet - Invasieve planten
[SV] Desmet - CPSU
[SV] Fraiteur - Toegankelijkheid stembureaus
[SV] Fraiteur - Openbaar vervoer Homborchwijk
[SV] Margaux - Wachthokjes openbaar vervoer
[SV] Wyngaard - Parkeren ziekenhuis Sint-Elisabeth
Interpellaties van de gemeenteraadsleden  
Moties  
Burgerinterpellaties

27 september

Agenda

Agenda

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

-

Interpellaties van de gemeenteraadsleden  
Moties  
Burgerinterpellaties

 

6 september

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen [MV] De Brouwer - Kauwberg aankoop terreinen
[MV] De Brouwer - Lichtborden
[MV] Hayette - Werken Molensteenstraat
[MV] Hublet - Opvolging renovatie nieuw administratief centrum
[MV] Ledan - Tarieven Ukkelse brocantes
[MV] Verstraeten - Werken Beersellaan
[MV] Wyngaard - Vergeet-mij-nietjes Van Ophem Molenvelt
[MV] Wyngaard - Werken Avijlweg
Interpellaties van de gemeenteraadsleden Desmet - Alsembergsesteenweg
Moties -
Burgerinterpellaties Ontwikkeling sportcentrum André Deridder

 

28 juni

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Proces-verbal
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] De Brouwer - Markering fietspaden
[MV] Desmet - Gemeentelijk speelplein
[MV] Ledan - Energieverbruik gemeentescholen

[SV] Desmet - Verbreding van de ring
[SV] Toussaint - AVG

Interpellaties van de gemeenteraadsleden

Desmet - Ziekte van Lyme

Moties Wyngaard - Zone 30 in alle wegen
Burgerinterpellaties -

24 mei

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen -
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] De Bock - Finse piste Sterrenwacht
[MV] Desmet - Sparrenweg
[MV] Fremault - Sigarettenpeuken
[MV] Ledan - Stemrecht vreemdelingen verkiezingen
[MV] Minet - Gemeenteraadsverkiezingen senioren
[MV] Wyngaard - Toekomst gemeentedepot Sint-Job/Papenkasteel
[MV] Wyngaard - Toekomst Sauvagèrepark visvijver Linkebeek
[SV] De Bock - Bestrijding asociaal gedrag
[SV] Desmet - CPSU
[SV] Desmet - Overdreven snelheid
[SV] Desmet - Sluikstorten Stalle

Interpellaties van de gemeenteraadsleden Van Offelen - Kinderen opvoeden rond reinheid
Moties Motie betreffende de verblijfplaats van kinderen van gescheiden ouders.
Burgerinterpellaties Fietsactieplan

 

26 april

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] Hayette - Mobiliteitsproblemen
[MV] Ledan - Openbare verlichting
[MV] Minet - Domein Nekkersgat
[MV] Toussaint - Project hockeystadium
[MV] Wyngaard - Verdeling vuilnisbakken brocante Sint-Job
[MV] Wyngaard - Werken brug Sint-Job

[SV] De Bock - Churchill

Interpellaties van de gemeenteraadsleden Desmet - Discover the green side of Brussels
Desmet - Luchtkwaliteit scholen
Desmet - Synthetische terreinen
Francken - Verplaatsingen te voet
Francken - Verwarring gemeente privé vzw
Fremault - Algemene zone 30
Toussaint - Van Offelen - Bescherm onze fietsen
Wyngaard - Ontbossing maart maatregelen
Moties -
Burgerinterpellaties -

 

22 maart

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] De Brouwer - Cultuur aanmoedigen
[MV] De Brouwer - Sauvagère Agoraspace
[MV] Hayette - Toestand Homborchschool
[MV] Ledan - Stormbekken vallei Ukkelbeek
[MV] Wyngaard - Intrekking delegatie handtekening schepen
[MV] Wyngaard - Opnieuw illegaal bomen kappen door Infrabel
[SV] De Bock - Verwaarloosde woningen
[SV] Desmet - Bezetting schoollokalen (vervolg)

Interpellaties van de gemeenteraadsleden De Bock - Zichtbaarheid blauwe parkeerzones
Desmet - Reclameborden natuurgebieden
Van Offelen/Bruylant - Levens redden in Ukkel
Verstraeten - Gemeenteonderwijs CPSU
Moties De Brouwer - Privatisering Belfius Bank
Burgerinterpellaties -

 

22 februari

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen

Register

Begroting 2018 OCMW

Schriftelijke & mondelinge vragen [MV] Desmet - Red de bossen
[MV] Hublet - Ukkels label
[MV] Van Offelen - Geboortebos
[MV] Verstraeten - Parkeren school Gatti de Gamondstraat
[MV] Wyngaard - Stormbekken Vivaqua sluiting St-Jobsesteenweg
[SV] Desmet - Jongerentewerkstelling
[SV] De Bock - Verkeersongelukken
[SV] Desmet - Het gebruik van schoollokalen
[SV] Desmet - Goederen in dode hand
Interpellaties van de gemeenteraadsleden -
Moties Winston Churchillrotonde
Huiszoekingen
Hublet - Fietspad Churchillrotonde
Minet - Gokspelen
Burgerinterpellaties -

 

25 januari

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Debat begroting

Verslag -
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen [MV] Bruylant - Vastgoedproject Geleytsbeek
[MV] De Brouwer. - Planten in de gemeente
[MV] Ledan - Bouwproject Waterloosesteenweg
[MV] Wyngaard - Reglementen maaltijden-aan-huis
[MV] Wyngaard - Renovatie burg Sint-Job
[SV] Franchimont - Visvijver
Interpellaties van de gemeenteraadsleden Culer - Afsluiting Ter Kamerenbos
Fremault - Noden vzw Jeunes aidants Proches
Ledan - Inschrijving (niet-)Europeanen kiezerslijsten
Wyngaard - Fietspad Churchilllaan
Moties -
Burgerinterpellaties -

 

2017

21 december

Agenda

Agenda

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] De Bock - Strijd reclameborden langs de weg

[SV] De Bock - Brug Sint-Job

Interpellaties van de gemeenteraadsleden De Brouwer - Beheer hevige regenval
Desmet - Takenschool
Toussaint - Invoering deelfietsen free-floating
Moties -
Burgerinterpellaties -

 

23 november

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] Cadranel - Incident Engie Drogenbos
[MV] Desmet - Sluikstorten en GAS
[MV] Hublet - Crabbegat
[MV] Wyngaard - Samenstelling kabinet burgemeester
[MV] Wyngaard - Weigering handelaar Sint-Jobmarkt

Interpellaties van de gemeenteraadsleden De Bock - Toekomst Vredegerecht Ukkel
De Brouwer - Inclusieve openbare ruimte
Desmet - Herinneringsstenen
Desmet - Promotie fiets
Fremault - Milieuopvoeding Ukkelse scholen
Fremault - Verspilling voedsel en afval
Minet - Scholen en zones 30
Wyngaard - Installatie Give-Box in Ukkel
Zygas - Defibrillator
Moties -
Burgerinterpellaties -

 

26 oktober

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen [MV] De Bock - Synergie OCMW - gemeente
[MV] Desmet - Kersbeeklaan
[MV] Fremault - Foto American Art Fair
[MV] Hublet - Burgerparticipatie Ukkelaars
[MV] Toussaint - Impact lage emissiezone
[MV] Toussaint - Programeercursussen in Ukkel
Interpellaties van de gemeenteraadsleden Fremault - Sensibilisering klimaat en energie
Delvoye - Project Drohme
Moties Hublet - Groene weg langs spoorweglijn nr. 26
Burgerinterpellaties Veiligheid kinderen op weg naar school nr. 2

28 september

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Toespraak van de burgemeester

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] Ledan - Ondersteuning l'Usine Dekenijstraat
[MV] Wyngaard - Illegale zitpenningen OCMW

[SV] De Bock - Belasting op leegstand
[SV] Desmet - Leegstaande gebouwen
[SV] Fremault - Senior
[SV] Toussaint - Speelterreinen

Interpellaties van de gemeenteraadsleden De Brouwer - Beestenmarkt Sint-job
Desmet - Generaties samenbrengen
Minet - Privéscholen in Ukkel
Moties Wyngaard - Burgermeesterfunctie
Burgerinterpellaties Verkeer Michielsstraat-Vergeet-mij-nietjesstraat-Van Ophemstraat

7 september

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen [SV] De Bock - Uitlening boeken en gebruikers bibliotheken

[MV] Francken - Werken zachte mobiliteit
[MV] Hayette - Basketbalterrein park
[MV] Hublet - Toetreding platform Be Alert
[MV] Minet - Overlijden Christiane Verlinden-Linet
[MV] Toussaint - Gratis parkeren koopjesperiode
[MV] Van Offelen - Mishandeling ouderen
[MV] Verstraeten - Werk straathoekwerkers
[MV] Wyngaard - Pensioen burgemeester De Decker
Interpellaties van de gemeenteraadsleden De Brouwer - Kauwberg nr. 2
Desmet - ApéRoses
Desmet - Boomspiegels
Hayette - Mobiliteit in Ukkel

29 juni

Agenda Agenda
Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] Culer - Herinrichting kruispunt St-Job-Eikenbos-Rust
[MV] De Brouwer - Lasergame nr. 2
[MV] Desmet - Kersbeeklaan
[MV] Fraiteur - Werken overstromingen
[MV] Hublet - Herinrichting buslijnen 41 en 43
[MV] Ledan - Beheer privéwerven
[MV] Minet - Ongerustheid en vertrouwenscrisis
[MV] Wyngaard - Diensturen personeel hittegolven
[MV] Wyngaard - Evolutie opvangkosten scholen
[MV] Wyngaard - Opvolging kadastrale gegevens

[SV] Desmet - Moestuintjes Sparrenweg
[SV] Toussaint - Bijdrage gemeentes (kaarten A vreemdelingen)

Interpellaties van de gemeenteraadsleden Desmet - Promotie fiets
Moties -
Burgerinterpellaties Verkoop terreinen Van Offelen 1180 PUC

1 juni

Agenda Agenda
Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] De Bock - Aanpassing taxizones
[MV] De Bock - Reconversie stelplaats De Lijn
[MV] Hublet - Zalen Van Offelen 1180 Pétanque Uccle-Centre
[MV] Van Offelen - Opvolging project Kintamb-eau
[MV] Wyngaard - Compensatiepremie OV
[MV] Wyngaard - Nieuw organigram GB

[SV] Ledan - Kunst- en sportonderwijs
[SV] Wyngaard - Overheidsopdracht boeken bib

Interpellaties van de gemeenteraadsleden De Bock - Hervorming statuten Brutélé
De Brouwer - Sporten in een kooi
Desmet - Crisis Ukkelse gemeenteonderwijs
Desmet - Muziekfeest
Desmet - Openbare waterfonteintjes
Wyngaard - Voetgangers- en fietsersbruggen Calevoet Verrewinkel
Moties De Bock - Mobiliteit
Burgerinterpellaties Basketbalterrein Sauvagèrepark

27 april

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] Fraiteur - Art in Town
[MV] Wyngaard - GAS balans stewards controleurs

[SV] Franchimont - Veertiendaagse van het kleine kind
[SV] Wyngaard - Reclamedrukwerk op voertuigen

Interpellaties van de gemeenteraadsleden De Bock - Gratis kwartier handelscentra
De Bock - Stedenbouw weigering opdeling woning in 2 woningen
Desmet - Delleweg opvolging
Desmet - Samenwerking Vlaamse gemeente
Hayette - Pulse of Europe
Hublet - Inrichting fiets- en voetpaden
Minet - Zonnebanken
Van Offelen - Identiteitskaart online
Moties Openbaar kadaster
Burgerinterpellaties -

30 maart

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen [MV] De Bock - Werken Churchillrotonde
[MV] De Bock Desmet - Vellen bomen door Infrabel
[MV] Fraiteur - Uccle1180Ukkel
[MV] Ledan - Gastvrije gemeente
[MV] Verstraeten - Filmvertoning Chez Nous
[MV] Wyngaard - Klassering villa Le Puy Fleuri
[MV] Wyngaard - Publicatie mandaten vergoedingen
[MV] Wyngaard - Tombola receptie gemeentepersoneel
[MV] Wyngaard - Ukkel affaire Publifin
Interpellaties van de gemeenteraadsleden

Desmet - Krokusvakantie 2017
Van Offelen Toussaint - 70 jaar Verklaring mensenrechten

Moties -
Burgerinterpellaties -

23 februari

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] De Bock - P&R en station Ukkel-Linkebeek
[MV] De Bock - Renovatie restaurant Le Hoef
[MV] Desmet - Pétanque Uccle-Centre
[MV] Wyngaard - Artikel Wolvendael boek schepen Dilliès
[MV] Wyngaard - Inplanting karting City Kart

[SV] De Bock - HRM
[SV] Baumerder - David Loyd

Interpellaties van de gemeenteraadsleden De Brouwer - Lasergame in een natuurgebied
Desmet - Gemeentelijk onthaal- en integratieaanbod
Wyngaard - Inkomensgrenzen
Wyngaard - Reconversie site Cavell
Moties -
Burgerinterpellaties -

26 januari

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen -
Interpellaties van de gemeenteraadsleden -
Moties -
Burgerinterpellaties -

19 januari

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen [SV] Desmet - Vernieuwing identiteitskaart
[SV] Francken - Sluikstorten
[MV] Desmet - Les Marronniers - Les Temps Modernes
[MV] Wyngaard - Installatie containers gebruikte oliën
[MV-INT] Wyngaard Desmet - Gewestelijk parkeerplan
Interpellaties van de gemeenteraadsleden Cornelis - Wifi hotspots
De Bock Verstraeten - Alsembergsesteenweg
Desmet - Erediensten en kerkfabrieken
Minet - Reclamepaneel in het zwembad Longchamp
Minet - Toestand brandweerkazerne
Van Offelen Hublet - Onze helden eren
Wyngaard - Eindhalte Churchillrotonde
[MV-INT] Wyngaard Desmet - Gewestelijk parkeerplan
Moties -
Burgerinterpellaties -

2016

22 december

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen [MV] Desmet - Voertuig zonder nummerplaat
[MV] Hublet - Ukkel meest niet-confessionele gemeente
[MV] Wyngaard - Campagne kadastrale gegevens (opvolging)
Interpellaties van de gemeenteraadsleden Wyngaard - Diefstal in de dienst Sociale Actie
Moties Water
Maandelijkse betaling waterfactuur
Burgerinterpellaties Veiligheid kinderen op weg naar school

24 november

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen [SV] Desmet - Werken Stallestraat-Wagenstraat
[SV] Toussaint - Thuiswerk
[SV] Wyngaard - Belasting reclamedrukwerk voertuigen
[SV] Wyngaard - Belastingreglement privéclubs
Interpellaties van de gemeenteraadsleden De Brouwer - Kennis over de gemeente
Moties -
Burgerinterpellaties Nachtlawaai Jeux d’Hiver
Wijkcomité Floride-Langeveld - Manoir Pirenne

27 oktober

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] Desmet - Opvolging dossier lichtgevende reclame
[MV] Desmet - Parkeervergoeding
[MV] Hublet - Eerbetoon Olympische Spelen Rio
[MV] Ledan - Composteren
[MV] Wyngaard - Fietspad Winston Churchilllaan
[MV] Wyngaard - Officiële e-mailadressen
[MV] Wyngaard - Reconversie site Cavell
[MV] Wyngaard - Zone 30 Vergeet-mij-nietjesstraat Edouard Michielsstraat

Interpellaties van de gemeenteraadsleden

De Bock - Samenwerking OCMW gemeente
Desmet - Inschrijvingen basisonderwijs

Moties -
Burgerinterpellaties -

29 september

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen [SV] Minet - Langeveldstraat
Interpellaties van de gemeenteraadsleden Wyngaard - Gemeentelijk containerpark
Moties -
Burgerinterpellaties CETA
Parkeerplan

8 september

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen [MV] De Bock - Bibliotheek
[MV] Fraiteur - Evaluatie overstromingen
Interpellaties van de gemeenteraadsleden De Brouwer - Onzichtbare vrouwen
Desmet - Alternatieve straffen
Hublet - World Thinking Day
Minet - IRSA
Verstraeten - Verhoging onroerende voorheffing
Wyngaard - Nieuw busplan
Moties -
Burgerinterpellaties -

23 juni

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen [SV] De Bock - Kadaster parking
[SV] Desmet - Leegstaande gebouwen
[SV] Wyngaard - Parking CD Bens

[MV] De Bock - Parkings Zijlaan
[MV] Desmet - Uitroeiing invasieve planten
[MV] Wyngaard - Tramsporen Stallestraat
Interpellaties van de gemeenteraadsleden Cadranel - STE (Stage de transition en entreprise)
Desmet - Horzelmarkt
Hayette - Horzelmarkt
Hayette - Vluchten boven Ukkel
Van Offelen - 65-plussers aanmoedigen
Moties -
Burgerinterpellaties -

26 mei

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen [MV] Desmet - Kersbeeklaan
[MV] Wyngaard - Inzameling organisch afval
[MV] Wyngaard - Project sport- en wellnesscentrum
[MV] Wyngaard - Stijging onroerende voorheffing
Interpellaties van de gemeenteraadsleden Desmet - Belang oversteekplaatsen voetgangers
Toussaint - Reglement buurtonderzoeken
Moties Lichtbaken
Burgerinterpellaties -

28 april

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen [SV] De Bock - Onroerende voorheffing
[SV] Wyngaard - Agressieve bedelarij
[SV] Wyngaard - Alcohol
[SV] Wyngaard - GAS minderjarigen
Interpellaties van de gemeenteraadsleden De Bock - Initialen dak Longchampzwembad
Delvoye - Elektriciteitskasten
Fraiteur - Gemeentelijke moestuintjes
Van Offelen - Geboortebos
Moties -
Burgerinterpellaties -

24 maart

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] De Brouwer - Kauwberg
[MV] Desmet - Glyfosaat
[MV] Ledan - Nucleair risico

Interpellaties van de gemeenteraadsleden

-

Moties -
Burgerinterpellaties -

Archief

Document acties