Facebook

Toegangsplan

Toegangsplan

Contacteer de gemeentediensten

Elektronisch loket

Fixmyuccle

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Verkozenen / Raad

De gemeenteraad

De volgende zitting vindt plaats op 24 oktober 2019 om 19 u 30.

Leden van de gemeenteraad 2018-2024

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de commissies

Jaarverslag 2018 - Ordonnantie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen - Subsidies uitgereikt in 2018

Kadaster van de mandaten (Excel) *

Lijst van mandaten (burgemeester, schepenen en OCMW-voorzitter) - Toestand 2018

*Het kadaster herneemt de inventaris van de mandaten, toegewezen door de gemeente Ukkel, op basis van de informatie die door de gemeentelijk mandatarissen werd meegedeeld. De website www.cumuleo.be kan geraadpleegd worden voor de integrale mandatenlijst van de betrokkenen.

2019

26 september 2019

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag -
Register van de beraadslagingen -
Schriftelijke & mondelinge vragen

-

Interpellaties van de gemeenteraadsleden -
Moties -
Burgerinterpellaties -

 

5 september 2019

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag -
Register van de beraadslagingen -
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] Cools - Kapwerken Churchilllaan
[MV] Cools - Kunstmarkt
[MV] Egrix - Werf stormbekken parking Sint-Job
[MV] El Fassi - Schoolkosten
[MV] El Fassi - Renovatie sociale woningen Homborch
[MV] Goetghebuer - Sorteren tijdens evenementen
[MV] Hayette - Regentuin
[MV] Hayette - Werken in Ukkel

Interpellaties van de gemeenteraadsleden Cohen - Grafkelders urnen
Van Offelen - Herdenkingsmonuemnten
Moties Van de Cauter - Confederalisme
Burgerinterpellaties -

 

27 juni 2019

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag Ontslag J. BROTCHI
Eerbetoon BAKKALI
Eerbetoon DE DECKER
Register van de beraadslagingen  
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] Cools - Discretie klachten burgemeester
[MV] Cools - Voertuig op waterstof
[SV] Vandeputte - Verpakking
[SV] Minet - Vrachtwagens
[SV] Cools - Revisor vzw

Interpellaties van de gemeenteraadsleden Cohen - Gebouw U inrichting park speelruimte
Desmet - Parking Haan-Alsemberg
Norré - Huisdieren
Norré - Initiatieven Eurofoot 2020
Norré - Kindertarief CCU
Moties Goetghebuer - Vrouwen openbare ruimte
Burgerinterpellaties  

 

23 mei 2019

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen  
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] Cools - Parking Sophoras
[MV] Cools - Opengescheurde vuilzakken
[MV] Cools - Transparantie gemeenteraden
[MV] De Bock - Kapwerken Dolezlaan
[MV] De Bock - Bouwverguning MIVB-perrons
[MV] De Bock - Fietspad Churchilllaan
[MV] Van Offelen - Bijkomend inkomen senioren

Interpellaties van de gemeenteraadsleden Cools -  Ondergrondse parking Jean Vander Elstplein
Fraiteur - Adviesraad senioren
Vandeputte - Materiaal oversteekplaatsen
Moties Cools De Bock Hayette - Decumul mandaten
Burgerinterpellaties Nieuw lokaal scoutseenheid

25 april 2019

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag  
Register van de beraadslagingen  
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] Cools - Heropbouw Notre-Dame
[MV] Cools - Renovatie station Kalevoet
[MV] De Bock - Weigering klassering percelen Avijlplateau
[MV] De Bock - Bezettingsregels sportcentrum Deridder
[MV] Lederman-Bucquet - Veiligheid in bepaalde wijken
[MV] Cools - Bomen Churchill
[MV] Cools - Ter Kamerenbos
[MV] Cohen - Geboorteaangifte in ziekenhuis

[SV] Cools - Concessiehouders trottoirs
[SV] Cools - Kleine kinderen
[SV] Toussaint - Werf Sint-Job

Interpellaties van de gemeenteraadsleden Clumeck - Luik gezondheid beleidsverklaring
Moties Cools - Burgemeester voltijdse functie
Burgerinterpellaties Liften

28 maart 2019

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen [MV] Cohen - Geboorteaangifte ziekenhuis
[MV] Cools - Leveringen grote winkels
[MV] Cools - Ter Kamerenbos
[MV] Cools - Meertalige school
[MV] Czekalski - Parking station Kalevoet
[MV] De Bock - Kappen bomen Kauwberg
[MV] De Bock - Parkeerkaarten gemeentepersoneel
[MV] De Bock - Evolutie wagenpark
[MV] De Bock - Persoonlijke voertuigen
[MV] Lederman - Parkeren begeleidende voertuigen
[SV] De Bock - Gemeentepersoneel
[SV] El Fassi - Trottoirs Melkriek
[SV] Fraiteur - Bomen Diesdelle
[SV] Lederman - Oversteekplaats JP Carsoel
[SV] Lederman - Verlichting oversteekplaats

 

Interpellaties van de gemeenteraadsleden Toussaint - Schoolstraten in Ukkel
Van Offelen - Parcours langs parken en tuinen
Moties Gastvrije gemeente
Burgerinterpellaties

Buslijn 37

Fiets

28 februari 2019

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag Begroting 2019
Register van de beraadslagingen Registre
Schriftelijke & mondelinge vragen

[SV] Cools - Bpost

[SV] Cools - Dode bladeren

Interpellaties van de gemeenteraadsleden EL Fassi - Schoolmaaltijden
Moties Zero Plastic in de diensten van het gemeentebestuur van Ukkel
Burgerinterpellaties

 

7 februari 2019

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag  
Register van de beraadslagingen

Registre

Schriftelijke & mondelinge vragen [SV] De Bock - Parkeren van aanhangwagens
[SV] De Bock - Onderhoud schuilhokjes
[SV] De Bock - Folders collector Vronerodewijk
[SV] De Bock - Ingebrekestelling deelsteps en -fietsens
[SV] Desmet - Vuurwerk
[SV] Norré - Staat Alsembergsesteenweg UKKel-Kalevoet en Globe
Interpellaties van de gemeenteraadsleden Cools - Gemeentelijke vzw's
Cools - Werken Alsembergsesteenweg
Van de Cauter - Hoofdstedelijke gemeenschap Brussel
Moties Klimaatwijziging
Burgerinterpellaties  

24 januari 2019

Agenda

Agenda

Verslag

Verslag

Algemene beleidsverklaring

Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[SV] Fraiteur - Bus 48

[SV] Minet - Slimme tellers

Interpellaties van de gemeenteraadsleden  
Moties  
Burgerinterpellaties Ukkels parkeerplan
Overdreven snelheid Merlostraat

 

14 januari 2019

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag -
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

 

Interpellaties van de gemeenteraadsleden De Bock - Grote vs kleine woningen Melkriek
Moties  
Burgerinterpellaties

 

2018

13 december

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag -
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[SV] Desmet - Parking Haanstraat
[SV] Fraiteur - Reclamepaneel Gamond
[SV] Fraiteur - Rotonde Gamond

Interpellaties van de gemeenteraadsleden  
Moties  
Burgerinterpellaties Basketterrein Sauvagère

 

3 december

Agenda

Agenda

Verslag -
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

-

Interpellaties van de gemeenteraadsleden  
Moties  
Burgerinterpellaties

 

29 novembre

Agenda

Agenda

Verslag

Verslag

Plechtigheid einde mandaten

Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] Fraiteur - Signalisatie betalende zone Fort-Jaco

Interpellaties van de gemeenteraadsleden -
Moties -
Burgerinterpellaties-

 

25 oktober

Agenda

Agenda

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen [MV] De Brouwer - zieke paarden en een kadaver
[MV] Desmet - Bezetting van schoollokalen door derden.
[MV] Ledan - Inschrijving niet-Belgen in het kiesregister
[SV] Desmet - Invasieve planten
[SV] Desmet - CPSU
[SV] Fraiteur - Toegankelijkheid stembureaus
[SV] Fraiteur - Openbaar vervoer Homborchwijk
[SV] Margaux - Wachthokjes openbaar vervoer
[SV] Wyngaard - Parkeren ziekenhuis Sint-Elisabeth
Interpellaties van de gemeenteraadsleden  
Moties  
Burgerinterpellaties

27 september

Agenda

Agenda

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

-

Interpellaties van de gemeenteraadsleden  
Moties  
Burgerinterpellaties

 

6 september

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen [MV] De Brouwer - Kauwberg aankoop terreinen
[MV] De Brouwer - Lichtborden
[MV] Hayette - Werken Molensteenstraat
[MV] Hublet - Opvolging renovatie nieuw administratief centrum
[MV] Ledan - Tarieven Ukkelse brocantes
[MV] Verstraeten - Werken Beersellaan
[MV] Wyngaard - Vergeet-mij-nietjes Van Ophem Molenvelt
[MV] Wyngaard - Werken Avijlweg
Interpellaties van de gemeenteraadsleden Desmet - Alsembergsesteenweg
Moties -
Burgerinterpellaties Ontwikkeling sportcentrum André Deridder

 

28 juni

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Proces-verbal
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] De Brouwer - Markering fietspaden
[MV] Desmet - Gemeentelijk speelplein
[MV] Ledan - Energieverbruik gemeentescholen

[SV] Desmet - Verbreding van de ring
[SV] Toussaint - AVG

Interpellaties van de gemeenteraadsleden

Desmet - Ziekte van Lyme

Moties Wyngaard - Zone 30 in alle wegen
Burgerinterpellaties -

24 mei

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen -
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] De Bock - Finse piste Sterrenwacht
[MV] Desmet - Sparrenweg
[MV] Fremault - Sigarettenpeuken
[MV] Ledan - Stemrecht vreemdelingen verkiezingen
[MV] Minet - Gemeenteraadsverkiezingen senioren
[MV] Wyngaard - Toekomst gemeentedepot Sint-Job/Papenkasteel
[MV] Wyngaard - Toekomst Sauvagèrepark visvijver Linkebeek
[SV] De Bock - Bestrijding asociaal gedrag
[SV] Desmet - CPSU
[SV] Desmet - Overdreven snelheid
[SV] Desmet - Sluikstorten Stalle

Interpellaties van de gemeenteraadsleden Van Offelen - Kinderen opvoeden rond reinheid
Moties Motie betreffende de verblijfplaats van kinderen van gescheiden ouders.
Burgerinterpellaties Fietsactieplan

 

26 april

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] Hayette - Mobiliteitsproblemen
[MV] Ledan - Openbare verlichting
[MV] Minet - Domein Nekkersgat
[MV] Toussaint - Project hockeystadium
[MV] Wyngaard - Verdeling vuilnisbakken brocante Sint-Job
[MV] Wyngaard - Werken brug Sint-Job

[SV] De Bock - Churchill

Interpellaties van de gemeenteraadsleden Desmet - Discover the green side of Brussels
Desmet - Luchtkwaliteit scholen
Desmet - Synthetische terreinen
Francken - Verplaatsingen te voet
Francken - Verwarring gemeente privé vzw
Fremault - Algemene zone 30
Toussaint - Van Offelen - Bescherm onze fietsen
Wyngaard - Ontbossing maart maatregelen
Moties -
Burgerinterpellaties -

 

22 maart

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] De Brouwer - Cultuur aanmoedigen
[MV] De Brouwer - Sauvagère Agoraspace
[MV] Hayette - Toestand Homborchschool
[MV] Ledan - Stormbekken vallei Ukkelbeek
[MV] Wyngaard - Intrekking delegatie handtekening schepen
[MV] Wyngaard - Opnieuw illegaal bomen kappen door Infrabel
[SV] De Bock - Verwaarloosde woningen
[SV] Desmet - Bezetting schoollokalen (vervolg)

Interpellaties van de gemeenteraadsleden De Bock - Zichtbaarheid blauwe parkeerzones
Desmet - Reclameborden natuurgebieden
Van Offelen/Bruylant - Levens redden in Ukkel
Verstraeten - Gemeenteonderwijs CPSU
Moties De Brouwer - Privatisering Belfius Bank
Burgerinterpellaties -

 

22 februari

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen

Register

Begroting 2018 OCMW

Schriftelijke & mondelinge vragen [MV] Desmet - Red de bossen
[MV] Hublet - Ukkels label
[MV] Van Offelen - Geboortebos
[MV] Verstraeten - Parkeren school Gatti de Gamondstraat
[MV] Wyngaard - Stormbekken Vivaqua sluiting St-Jobsesteenweg
[SV] Desmet - Jongerentewerkstelling
[SV] De Bock - Verkeersongelukken
[SV] Desmet - Het gebruik van schoollokalen
[SV] Desmet - Goederen in dode hand
Interpellaties van de gemeenteraadsleden -
Moties Winston Churchillrotonde
Huiszoekingen
Hublet - Fietspad Churchillrotonde
Minet - Gokspelen
Burgerinterpellaties -

 

25 januari

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Debat begroting

Verslag -
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen [MV] Bruylant - Vastgoedproject Geleytsbeek
[MV] De Brouwer. - Planten in de gemeente
[MV] Ledan - Bouwproject Waterloosesteenweg
[MV] Wyngaard - Reglementen maaltijden-aan-huis
[MV] Wyngaard - Renovatie burg Sint-Job
[SV] Franchimont - Visvijver
Interpellaties van de gemeenteraadsleden Culer - Afsluiting Ter Kamerenbos
Fremault - Noden vzw Jeunes aidants Proches
Ledan - Inschrijving (niet-)Europeanen kiezerslijsten
Wyngaard - Fietspad Churchilllaan
Moties -
Burgerinterpellaties -

 

2017

21 december

Agenda

Agenda

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] De Bock - Strijd reclameborden langs de weg

[SV] De Bock - Brug Sint-Job

Interpellaties van de gemeenteraadsleden De Brouwer - Beheer hevige regenval
Desmet - Takenschool
Toussaint - Invoering deelfietsen free-floating
Moties -
Burgerinterpellaties -

 

23 november

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] Cadranel - Incident Engie Drogenbos
[MV] Desmet - Sluikstorten en GAS
[MV] Hublet - Crabbegat
[MV] Wyngaard - Samenstelling kabinet burgemeester
[MV] Wyngaard - Weigering handelaar Sint-Jobmarkt

Interpellaties van de gemeenteraadsleden De Bock - Toekomst Vredegerecht Ukkel
De Brouwer - Inclusieve openbare ruimte
Desmet - Herinneringsstenen
Desmet - Promotie fiets
Fremault - Milieuopvoeding Ukkelse scholen
Fremault - Verspilling voedsel en afval
Minet - Scholen en zones 30
Wyngaard - Installatie Give-Box in Ukkel
Zygas - Defibrillator
Moties -
Burgerinterpellaties -

 

26 oktober

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen [MV] De Bock - Synergie OCMW - gemeente
[MV] Desmet - Kersbeeklaan
[MV] Fremault - Foto American Art Fair
[MV] Hublet - Burgerparticipatie Ukkelaars
[MV] Toussaint - Impact lage emissiezone
[MV] Toussaint - Programeercursussen in Ukkel
Interpellaties van de gemeenteraadsleden Fremault - Sensibilisering klimaat en energie
Delvoye - Project Drohme
Moties Hublet - Groene weg langs spoorweglijn nr. 26
Burgerinterpellaties Veiligheid kinderen op weg naar school nr. 2

28 september

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Toespraak van de burgemeester

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] Ledan - Ondersteuning l'Usine Dekenijstraat
[MV] Wyngaard - Illegale zitpenningen OCMW

[SV] De Bock - Belasting op leegstand
[SV] Desmet - Leegstaande gebouwen
[SV] Fremault - Senior
[SV] Toussaint - Speelterreinen

Interpellaties van de gemeenteraadsleden De Brouwer - Beestenmarkt Sint-job
Desmet - Generaties samenbrengen
Minet - Privéscholen in Ukkel
Moties Wyngaard - Burgermeesterfunctie
Burgerinterpellaties Verkeer Michielsstraat-Vergeet-mij-nietjesstraat-Van Ophemstraat

7 september

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen [SV] De Bock - Uitlening boeken en gebruikers bibliotheken

[MV] Francken - Werken zachte mobiliteit
[MV] Hayette - Basketbalterrein park
[MV] Hublet - Toetreding platform Be Alert
[MV] Minet - Overlijden Christiane Verlinden-Linet
[MV] Toussaint - Gratis parkeren koopjesperiode
[MV] Van Offelen - Mishandeling ouderen
[MV] Verstraeten - Werk straathoekwerkers
[MV] Wyngaard - Pensioen burgemeester De Decker
Interpellaties van de gemeenteraadsleden De Brouwer - Kauwberg nr. 2
Desmet - ApéRoses
Desmet - Boomspiegels
Hayette - Mobiliteit in Ukkel

29 juni

Agenda Agenda
Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] Culer - Herinrichting kruispunt St-Job-Eikenbos-Rust
[MV] De Brouwer - Lasergame nr. 2
[MV] Desmet - Kersbeeklaan
[MV] Fraiteur - Werken overstromingen
[MV] Hublet - Herinrichting buslijnen 41 en 43
[MV] Ledan - Beheer privéwerven
[MV] Minet - Ongerustheid en vertrouwenscrisis
[MV] Wyngaard - Diensturen personeel hittegolven
[MV] Wyngaard - Evolutie opvangkosten scholen
[MV] Wyngaard - Opvolging kadastrale gegevens

[SV] Desmet - Moestuintjes Sparrenweg
[SV] Toussaint - Bijdrage gemeentes (kaarten A vreemdelingen)

Interpellaties van de gemeenteraadsleden Desmet - Promotie fiets
Moties -
Burgerinterpellaties Verkoop terreinen Van Offelen 1180 PUC

1 juni

Agenda Agenda
Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] De Bock - Aanpassing taxizones
[MV] De Bock - Reconversie stelplaats De Lijn
[MV] Hublet - Zalen Van Offelen 1180 Pétanque Uccle-Centre
[MV] Van Offelen - Opvolging project Kintamb-eau
[MV] Wyngaard - Compensatiepremie OV
[MV] Wyngaard - Nieuw organigram GB

[SV] Ledan - Kunst- en sportonderwijs
[SV] Wyngaard - Overheidsopdracht boeken bib

Interpellaties van de gemeenteraadsleden De Bock - Hervorming statuten Brutélé
De Brouwer - Sporten in een kooi
Desmet - Crisis Ukkelse gemeenteonderwijs
Desmet - Muziekfeest
Desmet - Openbare waterfonteintjes
Wyngaard - Voetgangers- en fietsersbruggen Calevoet Verrewinkel
Moties De Bock - Mobiliteit
Burgerinterpellaties Basketbalterrein Sauvagèrepark

27 april

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] Fraiteur - Art in Town
[MV] Wyngaard - GAS balans stewards controleurs

[SV] Franchimont - Veertiendaagse van het kleine kind
[SV] Wyngaard - Reclamedrukwerk op voertuigen

Interpellaties van de gemeenteraadsleden De Bock - Gratis kwartier handelscentra
De Bock - Stedenbouw weigering opdeling woning in 2 woningen
Desmet - Delleweg opvolging
Desmet - Samenwerking Vlaamse gemeente
Hayette - Pulse of Europe
Hublet - Inrichting fiets- en voetpaden
Minet - Zonnebanken
Van Offelen - Identiteitskaart online
Moties Openbaar kadaster
Burgerinterpellaties -

30 maart

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen [MV] De Bock - Werken Churchillrotonde
[MV] De Bock Desmet - Vellen bomen door Infrabel
[MV] Fraiteur - Uccle1180Ukkel
[MV] Ledan - Gastvrije gemeente
[MV] Verstraeten - Filmvertoning Chez Nous
[MV] Wyngaard - Klassering villa Le Puy Fleuri
[MV] Wyngaard - Publicatie mandaten vergoedingen
[MV] Wyngaard - Tombola receptie gemeentepersoneel
[MV] Wyngaard - Ukkel affaire Publifin
Interpellaties van de gemeenteraadsleden

Desmet - Krokusvakantie 2017
Van Offelen Toussaint - 70 jaar Verklaring mensenrechten

Moties -
Burgerinterpellaties -

23 februari

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] De Bock - P&R en station Ukkel-Linkebeek
[MV] De Bock - Renovatie restaurant Le Hoef
[MV] Desmet - Pétanque Uccle-Centre
[MV] Wyngaard - Artikel Wolvendael boek schepen Dilliès
[MV] Wyngaard - Inplanting karting City Kart

[SV] De Bock - HRM
[SV] Baumerder - David Loyd

Interpellaties van de gemeenteraadsleden De Brouwer - Lasergame in een natuurgebied
Desmet - Gemeentelijk onthaal- en integratieaanbod
Wyngaard - Inkomensgrenzen
Wyngaard - Reconversie site Cavell
Moties -
Burgerinterpellaties -

26 januari

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen -
Interpellaties van de gemeenteraadsleden -
Moties -
Burgerinterpellaties -

19 januari

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen [SV] Desmet - Vernieuwing identiteitskaart
[SV] Francken - Sluikstorten
[MV] Desmet - Les Marronniers - Les Temps Modernes
[MV] Wyngaard - Installatie containers gebruikte oliën
[MV-INT] Wyngaard Desmet - Gewestelijk parkeerplan
Interpellaties van de gemeenteraadsleden Cornelis - Wifi hotspots
De Bock Verstraeten - Alsembergsesteenweg
Desmet - Erediensten en kerkfabrieken
Minet - Reclamepaneel in het zwembad Longchamp
Minet - Toestand brandweerkazerne
Van Offelen Hublet - Onze helden eren
Wyngaard - Eindhalte Churchillrotonde
[MV-INT] Wyngaard Desmet - Gewestelijk parkeerplan
Moties -
Burgerinterpellaties -

2016

22 december

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen [MV] Desmet - Voertuig zonder nummerplaat
[MV] Hublet - Ukkel meest niet-confessionele gemeente
[MV] Wyngaard - Campagne kadastrale gegevens (opvolging)
Interpellaties van de gemeenteraadsleden Wyngaard - Diefstal in de dienst Sociale Actie
Moties Water
Maandelijkse betaling waterfactuur
Burgerinterpellaties Veiligheid kinderen op weg naar school

24 november

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen [SV] Desmet - Werken Stallestraat-Wagenstraat
[SV] Toussaint - Thuiswerk
[SV] Wyngaard - Belasting reclamedrukwerk voertuigen
[SV] Wyngaard - Belastingreglement privéclubs
Interpellaties van de gemeenteraadsleden De Brouwer - Kennis over de gemeente
Moties -
Burgerinterpellaties Nachtlawaai Jeux d’Hiver
Wijkcomité Floride-Langeveld - Manoir Pirenne

27 oktober

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] Desmet - Opvolging dossier lichtgevende reclame
[MV] Desmet - Parkeervergoeding
[MV] Hublet - Eerbetoon Olympische Spelen Rio
[MV] Ledan - Composteren
[MV] Wyngaard - Fietspad Winston Churchilllaan
[MV] Wyngaard - Officiële e-mailadressen
[MV] Wyngaard - Reconversie site Cavell
[MV] Wyngaard - Zone 30 Vergeet-mij-nietjesstraat Edouard Michielsstraat

Interpellaties van de gemeenteraadsleden

De Bock - Samenwerking OCMW gemeente
Desmet - Inschrijvingen basisonderwijs

Moties -
Burgerinterpellaties -

29 september

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen [SV] Minet - Langeveldstraat
Interpellaties van de gemeenteraadsleden Wyngaard - Gemeentelijk containerpark
Moties -
Burgerinterpellaties CETA
Parkeerplan

8 september

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen [MV] De Bock - Bibliotheek
[MV] Fraiteur - Evaluatie overstromingen
Interpellaties van de gemeenteraadsleden De Brouwer - Onzichtbare vrouwen
Desmet - Alternatieve straffen
Hublet - World Thinking Day
Minet - IRSA
Verstraeten - Verhoging onroerende voorheffing
Wyngaard - Nieuw busplan
Moties -
Burgerinterpellaties -

23 juni

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen [SV] De Bock - Kadaster parking
[SV] Desmet - Leegstaande gebouwen
[SV] Wyngaard - Parking CD Bens

[MV] De Bock - Parkings Zijlaan
[MV] Desmet - Uitroeiing invasieve planten
[MV] Wyngaard - Tramsporen Stallestraat
Interpellaties van de gemeenteraadsleden Cadranel - STE (Stage de transition en entreprise)
Desmet - Horzelmarkt
Hayette - Horzelmarkt
Hayette - Vluchten boven Ukkel
Van Offelen - 65-plussers aanmoedigen
Moties -
Burgerinterpellaties -

26 mei

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen [MV] Desmet - Kersbeeklaan
[MV] Wyngaard - Inzameling organisch afval
[MV] Wyngaard - Project sport- en wellnesscentrum
[MV] Wyngaard - Stijging onroerende voorheffing
Interpellaties van de gemeenteraadsleden Desmet - Belang oversteekplaatsen voetgangers
Toussaint - Reglement buurtonderzoeken
Moties Lichtbaken
Burgerinterpellaties -

28 april

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen [SV] De Bock - Onroerende voorheffing
[SV] Wyngaard - Agressieve bedelarij
[SV] Wyngaard - Alcohol
[SV] Wyngaard - GAS minderjarigen
Interpellaties van de gemeenteraadsleden De Bock - Initialen dak Longchampzwembad
Delvoye - Elektriciteitskasten
Fraiteur - Gemeentelijke moestuintjes
Van Offelen - Geboortebos
Moties -
Burgerinterpellaties -

24 maart

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Register van de beraadslagingen Register
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] De Brouwer - Kauwberg
[MV] Desmet - Glyfosaat
[MV] Ledan - Nucleair risico

Interpellaties van de gemeenteraadsleden

-

Moties -
Burgerinterpellaties -

Archief

Document acties

Lopende wegwerkzaamheden

Agenda

 

« oktober 2019 »
oktober
MaDiWoDoVrZaZo
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Agenda
Conferentiecyclus 2019 17-10-2019 20:00 - 23:00
TENTOONSTELLING - GASTON BERTRAND & DE KUNSTSCHILDERS VAN ZIJN ATELIER VAN SAINT-LUC 18-10-2019 - 03-11-2019 — Cultureel Centrum - Rodestraat, 47 en Kunstenhuis - Dekenijstraat, 102
Conferentie over Gaston Bertrand 24-10-2019 19:00 - 20:00 — Kunstenhuis Ukkel - Dekenijstraat, 102
Vaderlandslievende plechtigheden van 1 novembe 01-11-2019 09:15 - 13:00
Aankomende agenda-items...

 

Samen voor groene straten!

Kaart met duurzame middelen

Agenda 21

Fairtradegemeenten

Energieloket